Monthly Archives: January 2010

#TFOA 22: Off-topic – What’s in a Name ?

[This off-topic post is about the rather unfortunate choice of name for this project. Apparently, TFOA stands for Things Falling Off Aircraft]

Guillaume Van der Stighelen zal TFOA wel geen Heldenmerk vinden, en eerlijk gezegd ik heb er niet echt bij stil gestaan. Ik zocht iets kort en omdat het voor ‘reading/writing’ was, stoorde het me niet dat het nogal moeilijk bekt. Dat het bovendien een bestaand acronym is, ontdekte ik pas toen ik voor het eerst Google raadpleegde om te zien of die al langs de blog gepasseerd was.

Dingen die van vliegtuigen vallen, terwijl die in de lucht hangen – ik had er eigenlijk nog nooit aan gedacht dat dit zou kunnen, behalve het neerstorten op zich uiteraard.

En toch is er een overeenkomst met mijn onderzoek. Ik stel vast dat weinig verenigingsmanagers alsdusdanig aan verenigingsmanagement denken, als je hen over hun job aanspreekt. Verenigingen vliegen, of niet – dat er ook stukken af kunnen vallen, daar is niemand zich van bewust.


#TFOA 21 : The Value of Knowledge

Het boek Groene intelligentie van Daniël Goleman is een heel interessant boek voor wie met ‘milieu’ bezig is, maar het brengt ook andere inzichten, zoals onder meer dit:

“Informatie heeft een zelfstandige waarde; kennis vertaalt zich in marktmacht. Het wezen van transparantie zit hem in de overdracht van informatie van geïnformeerden op ongeïnformeerden. Door voorheen verborgen gegevens voor iedereen beschikbaar te maken, verdwijnt het oneerlijke voordeel van verkopers ten opzichte van kopers. Economen hebben hiervoor vooral gedacht in termen van prijs, maar als we de waarde van producten uit laten stijgen boven prijs en kwaliteit, en ook de schadelijke dan wel gunstige ecologische effecten meerekenen, dan worden die vanzelf een marktkracht.”

En verder in het boek komt die transparantie nogmaals aan bod:

“Radicale transparantie verandert de regels van het spel in het bedrijfsleven. In een ecologisch intelligente economie worden managers betaald omdat ze aandelenkoersen maximaliseren door hun ontvankelijkheid voor het algemeen belang. Naarmate de marktkrachten maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen op één lijn weten te brengen, krijgt de commercie een nieuwe rol als gereedschap in dienst van ons collectieve welzijn.”

En het zal niemand verwonderen dat internet daar een belangrijke rol in kan spelen. In het boek laat Goleman zien hoe een project als GoodGuide (databank met informatie over voeding, gezondheid, milieueffecten,…) een radicaal transparante markt probeert te creëren.


#TFOA 20: Zelfregulering bij branche- en beroepsorganisaties

 

Verenigingsmanagementorganisatie Wissenraet Van Spaendonck deed in 2007 een onderzoek naar zelfregulering bij meer dan 120 organisaties. Het blijft een interessant document, alleen al omdat het een breed overzicht biedt vanverschillende vormen van zelfregulering, gekoppeld aan concrete getuigenissen van de respondenten over het belang, de impact en de perceptie ervan.

“De aanleiding is vooral geweest dat er behoefte was aan profilering van leden/vereniging en aan imagoverbetering.”

En met betrekking tot de perceptie nog even dit citaat:

“Het merendeel van de mensen is het eens met de stellingen dat zelfregulering de volwassenheid van de branche typeert, dat zelfregulering maatwerk is voor elke bedrijfstak en dat een klachtenregeling een goed middel is om problemen de baas te blijven.”

Link naar de studie (PDF)


#TFOA 19 : No Fits All Communication for Associations

Quoting for future reference “Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0 Simplified for Nonprofits”

“There’s no “One Fits All” communication tool or tool set anymore. Age, class, race, gender and location play huge roles now in how people want to receive information and calls to action from nonprofits. The good news is that all of these tools are now affordable for nonprofits (even mobile marketing tools!). It’s just a matter of keeping up and finding the staff time – and the right person on staff – to master Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0. Those nonprofits that do it best will be the most successful in sharing their mission and programs, creating social change, and securing and maintaining new donors.”


#18: Just the experience

Quoting for future reference Kerry C. Stackpole ‘ No Dues. Just the Experience’:

“If as some suggest, the world will turn away from the material and financial excesses of past decades, then surely the renewed human desire for revelation and fulfillment offers an unbounded opportunity for associations, professional societies and the philanthropic community to illuminate and elevate the experience of belonging well beyond dues.”


#17: In their face

Quoting for future reference  Seth Godin ‘ The new standard for meetings and conferences’:

“The new rule seems to be that if you’re going to spend the time and the money to see someone face to face, be in their face. Interact or stay home!”


#16: A world without associations

[Reading the article Vision for the Future of Associations, published in Associations Now (jan. 2010)]

Vier ‘association thinkers’ geven hun visie op hoe de toekomstige verenigingen er zullen uitzien.

Rebecca Rolfes heeft het over ‘The Open-Source Association’. Ze stelt vast dat verenigingen al altijd bezig geweest zijn met typische Web 2.0 – technieken zoals co-creatie, collaboratie en netwerking. Internettechnologie biedt tools om vlugger, flexibeler en beter in te spelen op nieuwe behoeften en opportuniteiten. Maar het blijft niet bij technologie – de grootste verandering heeft met de organisatiecultuur in zijn geheel te maken: om open-source vereniging te zijn moet men open zijn, op diverse vlakken.

“An open-source association acknowledges that there are smart people out there, but they don’t all work for you. Inviting them in expands the association in ways it will never be able to achieve through conventional means.”

Lisa Junker, hoofdredacteur van Associations Now, probeert zich een wereld zonder verenigingen in te beelden. Vooral het onderdeel over Networking zet aan tot nadenken. Zonder verenigingen, maar dankzij internet creëren individuelen communities en netwerken met capaciteiten die wij vandaag niet kunnen inschatten. Heel even durft ze te stellen:

“Or, just possibly, electronic communication will have advanced to the point where in-person meetings are considered superfluous.”

Het doet me denken aan de self-forming groups van Gammel waar ik het hier al over had. En om een of andere reden kwam de volgende metafoor bij mij op. Misschien kunnen we allemaal samen aan een mooie boot werken, en ervan overtuigd zijn dat die zal drijven, maar zullen we er ook maar ergens mee naartoe varen zonder kapitein? Blijft de vraag in hoeverre een vereniging een kapitein is.