#15: Association 2.0

[This post is about an article by C. David Gammel dealing with the way technological innovations on the Web may change associations. Although written in 2006, it maintains its relevance.
Source:
Associations Now]

Het artikel Association 2.0 van Gammel dateert van januari 2006, toen het nog nodig was uit te leggen waarvoor Web 2.0 staat. De eerder voorzichtige bedenkingen over de invloed van nieuwe webtechnologieën op de aard van verenigingen blijven niettemin interessant.

“The challenge for associations is that their governance structures, which are primary vehicles for participation, cannot scale to embrace a significant portion of their members.”

En daar kan internet een oplossing bieden op voorwaarde dat het netwerk een duidelijke meerwaarde biedt. Metcalfe’s Law stelt dat de waarde van een netwerk exponentieel toeneemt in functie van het aantal deelnemers. Het komt er dus op aan specifieke diensten te ontwikkelen die door het gebruik ervan door de leden een aanwijsbare ‘added value’ creëren.

Een tweede les die Gammel trekt is dat verenigingen op een gezonde manier moeten leren omgaan met ‘self-forming groups’ die profiteren van de snelheid en lage kost van internet om acties op te zetten. Traditionele organisaties mogen de ogen niet sluiten voor deze nieuwe trends.

“[Die groepen] could be great allies for your organization if you approach them in the spirit of partnership and support, lending the strength you have as a national organization with comparatively deep resources. In this way you may disrupt your own organization rather than being disrupted by somebody else who sees and fills a need your members have. The key to working with these groups, however, is having the courage to let them set their own agenda with the association acting only as facilitator.”

Nota aan mezelf: nadenken over het concept van verenigingen als loutere facilitator.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: