#16: A world without associations

[Reading the article Vision for the Future of Associations, published in Associations Now (jan. 2010)]

Vier ‘association thinkers’ geven hun visie op hoe de toekomstige verenigingen er zullen uitzien.

Rebecca Rolfes heeft het over ‘The Open-Source Association’. Ze stelt vast dat verenigingen al altijd bezig geweest zijn met typische Web 2.0 – technieken zoals co-creatie, collaboratie en netwerking. Internettechnologie biedt tools om vlugger, flexibeler en beter in te spelen op nieuwe behoeften en opportuniteiten. Maar het blijft niet bij technologie – de grootste verandering heeft met de organisatiecultuur in zijn geheel te maken: om open-source vereniging te zijn moet men open zijn, op diverse vlakken.

“An open-source association acknowledges that there are smart people out there, but they don’t all work for you. Inviting them in expands the association in ways it will never be able to achieve through conventional means.”

Lisa Junker, hoofdredacteur van Associations Now, probeert zich een wereld zonder verenigingen in te beelden. Vooral het onderdeel over Networking zet aan tot nadenken. Zonder verenigingen, maar dankzij internet creëren individuelen communities en netwerken met capaciteiten die wij vandaag niet kunnen inschatten. Heel even durft ze te stellen:

“Or, just possibly, electronic communication will have advanced to the point where in-person meetings are considered superfluous.”

Het doet me denken aan de self-forming groups van Gammel waar ik het hier al over had. En om een of andere reden kwam de volgende metafoor bij mij op. Misschien kunnen we allemaal samen aan een mooie boot werken, en ervan overtuigd zijn dat die zal drijven, maar zullen we er ook maar ergens mee naartoe varen zonder kapitein? Blijft de vraag in hoeverre een vereniging een kapitein is.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: