#TFOA 20: Zelfregulering bij branche- en beroepsorganisaties

 

Verenigingsmanagementorganisatie Wissenraet Van Spaendonck deed in 2007 een onderzoek naar zelfregulering bij meer dan 120 organisaties. Het blijft een interessant document, alleen al omdat het een breed overzicht biedt vanverschillende vormen van zelfregulering, gekoppeld aan concrete getuigenissen van de respondenten over het belang, de impact en de perceptie ervan.

“De aanleiding is vooral geweest dat er behoefte was aan profilering van leden/vereniging en aan imagoverbetering.”

En met betrekking tot de perceptie nog even dit citaat:

“Het merendeel van de mensen is het eens met de stellingen dat zelfregulering de volwassenheid van de branche typeert, dat zelfregulering maatwerk is voor elke bedrijfstak en dat een klachtenregeling een goed middel is om problemen de baas te blijven.”

Link naar de studie (PDF)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: