#TFOA 21 : The Value of Knowledge

Het boek Groene intelligentie van Daniël Goleman is een heel interessant boek voor wie met ‘milieu’ bezig is, maar het brengt ook andere inzichten, zoals onder meer dit:

“Informatie heeft een zelfstandige waarde; kennis vertaalt zich in marktmacht. Het wezen van transparantie zit hem in de overdracht van informatie van geïnformeerden op ongeïnformeerden. Door voorheen verborgen gegevens voor iedereen beschikbaar te maken, verdwijnt het oneerlijke voordeel van verkopers ten opzichte van kopers. Economen hebben hiervoor vooral gedacht in termen van prijs, maar als we de waarde van producten uit laten stijgen boven prijs en kwaliteit, en ook de schadelijke dan wel gunstige ecologische effecten meerekenen, dan worden die vanzelf een marktkracht.”

En verder in het boek komt die transparantie nogmaals aan bod:

“Radicale transparantie verandert de regels van het spel in het bedrijfsleven. In een ecologisch intelligente economie worden managers betaald omdat ze aandelenkoersen maximaliseren door hun ontvankelijkheid voor het algemeen belang. Naarmate de marktkrachten maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen op één lijn weten te brengen, krijgt de commercie een nieuwe rol als gereedschap in dienst van ons collectieve welzijn.”

En het zal niemand verwonderen dat internet daar een belangrijke rol in kan spelen. In het boek laat Goleman zien hoe een project als GoodGuide (databank met informatie over voeding, gezondheid, milieueffecten,…) een radicaal transparante markt probeert te creëren.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: