Monthly Archives: January 2010

#12: Top 10 Trends for Associations

Jeff De Cagna is een gereputeerde strategist inzake verenigingsmanagement. Lees op zijn blog zijn 10 voorspellingen voor verenigingen in 2010.  En voor wie het kort wil, dit zijn enkele ‘keywords’: content, innovatie, intelligente data, lokaal belang, mobiel, ‘thick value’, sociale toekomst.


#11: The Association Management Bible

Binnen de Angelsaksische wereld van verenigingsmanagement wordt het boek “7 Measures of Success, What Remarkable Associations do that others don’t” een beetje beschouwd als de Bijbel. En het moet gezegd, het is effectief boeiende lectuur.

Als opwarmer de openingsparagraaf:

“Associations are the hidden glue of our society and economy. Like the mortar that holds the bricks of a building in place, associations go largely unnoticed, yet they do much to hold the entire structure together. As such, associations cannot settle for being only good; they must work toward greatness.”

Aan de hand van een uitgebreid empirisch en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek gespreid over 4 jaar werd op vraag van het Amerikaanse Center for Association Leadership een interessante handleiding geschreven over de succesfactoren die een vereniging ‘remarkable’ maken.

We citeren de 7 maatregelen:

“Commitment to Purpose
A Customer Service Culture –A “we’re here to serve you” approach not only permeates all individual encounters with members but also is built into organizational structure and processes.
Alignment of Products and Services with Misson – The depth and breadth of offerings are consistent with the organization’s mission, which remains central and unchanging even in the midst of changes in the external environment.

Commitment to Analysis and Feedback
Data-Driven Strategies – Remarkable associations have developed an expertise in gathering information as well as processes for sharing and analyzing the data to deduce what actions the data point to taking.
Dialogue and Engagement – An internal conversation continually occurs among staff and volunteers about the organization’s direction and priorities.
CEO as a Broker of Ideas – Although the CEO may be visionary, what’s more important is that the CEO facilitates visionary thinking troughout the organization.

Commitment to Action
Organizational Adaptability – Remarkable associations learn from and respond to change; although willing to change, they also know what not to change.
Alliance Building – Associations that are secure and confident in their own right seek partners and projects that complement their mission and purpose.”

Je kan je uiteraard afvragen in hoeverre een dergelijke studie ook voor de Belgische verenigingen van nut kan zijn. De verenigingen die aan bod komen, zijn in elk geval van een andere grootteorde dan bij ons in België (bv. de Society for HRM, goed voor 210.000 leden, 550 afdelingen, 300 werknemers en een budget van 95 miljoen dollar). De heldere verwoording en de duidelijke voorbeelden versterken niet alleen een gevoel van evidentie, maar maken het ook mogelijk de inzichten te transponeren naar de eigen situatie. Soms kan het geen kwaad om de dingen die in het hoofd zitten eens zwart op wit te lezen. Aanbevolen literatuur dus.

Bron: 7 Measures of Success, What Remarkable Associations do that others don’t, ASAE & The Center for Association Leadership, 2006


#10: Internet – the End of Business as Usual

 

[This post looks back at the 1999 Cluetrain Manifesto – 95 theses about the impact of the Internet.

Link: http://www.cluetrain.com/book/95-theses.html]

De Cluetrain Manifesto is inmiddels een klassieker geworden. 95 stellingen illustreren een nieuwe visie op de wereld ten gevolge van internet.

” A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting smarter faster than most companies.”

Hoewel hier en daar nogal retorisch van taal blijven heel wat ideeën tot op vandaag standhouden. Meer nog, als je de mosterd zoek bij heel indrukmakende uitspraken over internet, begin dan hier.

Bedenking mbt verenigingen:

“66. As markets, as workers, both of us are sick to death of getting our information by remote control. Why do we need faceless annual reports and third-hand market research studies to introduce us to each other?”

Is dit in tegenspraak met mijn uitgangspunt (zie #0) dat verenigingen een belangrijke rol te vervullen hebben als aanbieder van autoritatieve content, gebaseerd op expertise van stafmedewerkers, gevoed door externe data (onderzoek, informatie van leden, van andere actoren) ?


#9: Association Professionals Through the Ages

Too nice to let this go unnoticed. Presented by the Association Forum of Chicagoland with animation by Dan Meth.


#8: Associations, there are a lot of them in Belgium

[Some figures about associations in Belgium, Belgian associations and international and european associations based in Brussels.]

Op basis van de cijfers van de Koning Boudewijnstichting zijn er naar schatting 17.000 verenigingen met bezoldigde tewerkstelling in België, waaronder 37,3% zich bezig houden met de verdediging van rechten, belangen en overtuigingen.

Maar België huisvest niet alleen Belgische verenigingen. In en rond Brussel zijn er 2000 internationale organisaties actief (goed voor meer dan 10.000 jobs), 15000 lobbyisten en 1000 perscorrespondenten. Ter vergelijking in Parijs zijn er een 800 en in Londen 700 organisaties actief. Gelet op het belang van Europa (getuige daarvan ook nog eens de 160 ambassades en 2500 diplomaten in Brussel), wordt geschat dat 70% van alle Europese ‘business associations’ in Brussel vertegenwoordigd is. Het betreft hier in twee op drie (koepel-)federaties van nationale verenigingen.

De vereniging FAIB (Federatie van Europese en Internationale in België gevestigde verenigingen), groepeert op zich een 250-tal internationale en Europese organisaties en opereert uiteraard vanuit Brussel. En ook de Union of International Associations (UIA), opgericht in 1907 met zetel in Brussel telt een 200-tal leden. De European Agenda biedt een vademecum van ruim 300 verenigingen in Brussel op volgende link (PDF).

Tot slot is er een recente studie over de socio-economische situatie van de internationale verenigingen in België, uitgevoerd door het FAIB (link)
Interessant is ook de perceptie van België als gastland (vraag 7 van de enquête).

Bron: LinkedIn Group Belgische Verenigingsmanagers (juni 2009)


#7: Biometrical member identificationsystem

[Belgian Association is using a Biometrical identificationsystem for its members]

Biometrisch aanmeldingssysteem
De beroepsvereniging Belgitrans (http://www.belgitrans.be) verleent leden toegang tot online administratie via hoogtechnologisch aanmeldingssysteem. Belgitrans wilde zijn portaalsite, inclusief ledenadministratie, vernieuwen en keek daarvoor in de eerste plaats naar de toekomst. De bedoeling was ondermeer elk individueel lid zelf verantwoordelijk te maken voor het actualiseren van zijn persoonlijke gegevens. Bovendien staat op het online platform ondermeer een catalogus met de technische producten van de leden, en actualisatie van die gegevens is van groot commercieel belang voor de leden.
Het bestuur koos uiteindelijk voor een aanmeldsysteem via vingerafdruk.
De ontwikkelingsopdracht werd uiteindelijk toegewezen aan het bedrijf Queaso Systems, dat al ervaring had met eerdere biometrische toepassingen.

Bron: KMOPME en Vlaamse Ingenieurskamer

Update: hier vind je meer info over het systeem

Update2: en ook hier (website van de ontwikkelaar)


#6: Social media in Health Care Associations

“Open the door to social media” is een interessante case van hoe de Metropolitan Chicago Healthcare Council (vereniging van 140 ziekenhuizen) een omwenteling in policy heeft doorgemaakt van volledige aversie voor social media tot een beleid waarbij werknemers opgeleid worden om efficiënt met social media om te gaan.

Te noteren valt hier dat het gebruik van social media niet alleen van bovenaf aangestuurd(lees: gecontroleerd) wordt, maar dat er ‘guidelines’ en ‘trainingen’ gegeven worden aan de gebruikers binnen de community (nl. personeel van de ziekenhuizen).

Bron: http://www.associationforum-digital.com/associationforum/200911#pg57


#5: Openness

[This post is about Jeff Jarvis’ call for ‘openness’ and his unfortunate encounter with the ‘closedness’ of a trade association. 

Links:  Blogpost #1 Blogpost #2  ]

 Jeff Jarvis, auteur van What Would Google Do?, werd gevraagd door een beroepsvereniging uit de mediasector om over internet en nieuwe business-modellen te spreken. Tot zijn grote verbazing en ergernis (getuige hiervan zijn blogrelaas) werd hij na zijn lezing gewoon buiten gestoken – de leden wilden achter gesloten deuren verder discussiëren.

“And as I walked out, I started to wonder why the people in that room need a trade association anymore. Isn’t Meetup the new trade association? If people in the industry want to get together to talk about their problems and search for solutions together, can’t they just arrange a meeting at a Starbucks? And wouldn’t it be better to open the tent wider – to expand the definition of inside – and get new people with new ideas to those meetings?“

Bedenking: een vereniging mag dan nog zo goed georganiseerd zijn en de beste dienstverlening aan haar leden bieden, openstaan voor andere, nieuwe en misschien zelfs vernieuwende ideeën is uitermate belangrijk. Laten we ‘openness’ als levensnoodzakelijk ingrediënt meenemen.


#4: Setting the right tone

[Frank Fortin wrote an interesting article on a professional social network for physicians, a purely web-only based organization. He points out some concerns about this ‘business model’, especially its lack of transparency.
Source: http://frankfortin.wordpress.com/2009/04/06/ ]

Frank Fortin is duidelijk:

“The biggest threat to associations today is the internet pure play – the web-only organization that delivers the core value of associations, without any of the financial or cultural baggage.”

Sermo is een professioneel sociaal netwerk voor artsen. Op drie jaar tijd telt de organisatie ruim 100.000 geregistreerde gebruikers. Ondanks het feit dat hun ‘medische’ achtergrond gecontroleerd wordt, gebruikt slechts een op vier gebruiker zijn echte naam. De organisatie beweert toe te zien op het ethische gedrag van hun gebruikers en de ‘community’ zou bovendien heel sterk zelfregulerend zijn. Toch zijn er heel wat zaken onduidelijk: wat is de rol van de sponsors, welke gebruikers zijn gelinkt aan farmaceutsiche bedrijven (bv. via gesponserd onderzoek). Voldoende redenen voor de auteur om kritisch te zijn:

“Sermo is young and it is smart, and its people have figured out a good deal of the social networking equation. But there’s a still a lot more to learn. Here’s hoping Sermo abides by the words of P&G’s leader, A.G. Laffey: Fail early, fail cheaply, and don’t make the same mistake twice.”

Bedenking: het echte probleem van Sermo situeert zich op het vlak van transparantie, wat in dit geval door het opzet van de web-based community wordt bewerkstelligd. Het is maar de vraag of ook traditionele organisaties hiertegen zouden durven zondigen ?


#3: Preparing to take-off

I’ve made a list of things to do, including some targets in time. And there is a lot to do – I already have ‘detected’ more than 40 posts. To start off I will be looking at some “basics” about the Internet and about Association Management. Later on both paths of research should co-incide in order to answer the Big Question. There is no real strategy or predefined plan I want to stick to. The unexpected may intervene.

For instance, I was reading – out of pure curiosity – a little book about the Laws of Nature and it stroke me how easily the author, Sander Bias, put into words very complex scientific principles. Paraphrasing Bias: even if it is your first journey into the unknown, don’t be afraid. The only thing that matters is returning safely with more than you set out with. I guess this is what it boils down to. Fasten your seatbelts!