#TFOA 27: A Belgian Story about Association Management

 [This post is about a book by a Belgian author, Filip Lowette. He tells the story of a committee that has been asked to set out a new strategic approach for a trade organization.]

De uitzondering die de regel bevestigt. Zo kan je het boek van Filip Lowette “We willen meer unie in de Unie, Op zoek naar een sterke governance in een beroepsvereniging” omschrijven. Omdat het één van de weinige publicaties over beroepsverenigingen van eigen bodem is, omdat het ondanks de publicatiedatum 2008 helemaal niet over het internet gaat, en omdat het geen droog theoretisch werk is met voetnoten, maar een verhaal.

“In beroepsfederaties speelt een bijzondere dynamiek: de leden van de beroepsunie zijn concurrenten van elkaar, en tegelijk willen ze samen dingen doen. Hoe kun je op basis van een natuurlijk wantrouwen toch voldoende fundament bouwen om samen zinvolle dingen te doen?”

Het is het relaas van een strategische denkoefening van een comité binnen een federatie die dringend aan vernieuwing toe was. De begeleidende consultant stelt een aanpak in drie stappen voor: eerst vertrouwen opbouwen, dan inhoudelijk met elkaar discussiëren, en tenslotte synthetiseren om zo tot effectieve beslissingen te komen.

Enkele interessante inzichten:

“Als de Unie er eerst moet zijn om haar zwakke leden om de lieve vrede te beschermen, zal ze niet kunnen groeien. Dan houdt de Unie de ontwikkeling van haar eigen bedrijfstak tegen”

En over het format van de Denktank:

“Wat ik hier bedoel is dat we in onze toekomstige structuur een plaats moeten vinden om systematisch na te denken over wat ons bindt en wat ons bedreigt. Uit zo’n overleg komen dan bevindingen of overtuigingen die de basis vormen voor thema’s die extern behartigd kunnen worden. (…) Eerst dus binnenkamers een aantal thema’s uitspitten die wat verder in de toekomst liggen, en daar dan concreter belangenbehartiging over opzetten.”

Tot slot over collectieve diensten:

“Zodra activiteiten geen concurrentieel verschil meer opleveren, worden ze na verloop van tijd wel eens binnen de beroepsfederatie georganiseerd.”

Meer info over het boek bij de auteur Filip Lowette (http://www.lowette.be)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: