#TFOA 35: Mark Pesce: About mobs and communities

Toevallig kwam ik nog enkele prints tegen van artikels van en over Mark Pesce die ik in 2008 op het net was tegengekomen. Dat we als mensen niet alleen met elkaar gelinkt zijn, maar meer en meer “hyperconnected” leek toen nog visionair maar de tijd heeft alleen zijn gelijk bevestigd.

Via Pesce leerde ik toen ook “Dunbar’s nummer” kennen – het gegeven dat mensen maar in staat zijn om met een beperkt aantal mensen (om en rond de 150) te connecteren.

Hij gebruikte Dunbar’s nummer om de grens aan te geven tussen een community en een mob (een ongecontroleerde groep mensen met weinig onderscheidende individuen). Met betrekking tot democratie klinkt het zo:

“It is not that these institutions are dying, but rather, they now face worthy competitors. Democracy, as an example, works well in communities, but can fail epically when it scales to mobs. Crowdsourced knowledge requires a mob, but that knowledge, once it has been collected, can be shared within a community, to hyperempower that community. This tug-of-war between communities and crowds is setting all of our institutions, old and new, vibrating like taught strings.”

Hoe verenigingen hiermee om moeten gaan, heb ik al eens in een white-paper neergeschreven:

“Het is eigen aan verenigingen om te communiceren met de leden. Internet biedt een brede waaier aan ‘instrumenten’ om dat te doen. In een veranderende wereld waarbij de impact van internet toeneemt (de zog. online goes offline), is het belangrijk voor (beroeps-)verenigingen om zich strijdvaardiger op te stellen: communicatie met de leden is niet langer voldoende.

Het mobiliseren van een groep mensen om samen een bepaald resultaat te bereiken is dankzij internettechnologie heel gemakkelijk geworden. Verenigingen moeten durven een volgende stap te ondernemen. Het is van essentieel belang dat de crowd een community wordt, met andere woorden dat alle leden zich dermate betrokken voelen bij de werking van de organisatie, dat zij niet alleen bereid zijn om een beperkte bijdrage te leveren, maar dat zij ook blindelings geloven in de meerwaarde die de organisatie voor de individuele leden kan betekenen. De bedenking ‘what’s in it for me’ moet plaats maken voor ‘what’s in it for our future’. Toegegeven, dit is een niet voor de hand liggende bedenking, maar niettemin moet elk lid van een sectororganisatie hierin zijn verantwoordelijkheid durven te nemen.”

Het was wel even schrikken toen ik zijn blog opnieuw bezocht. Zijn artikels van 2009 komen in print op meer dan 40 pagina’s uit. Een lawine aan woorden en ideeën over hoe de dingen veranderd zijn, wat de impact van het internet  is, hoe de toekomst eruit ziet enz.  Om nog te zwijgen van de video-opnames van zijn vele lezingen.

Ik wil er nog één citaat uithalen mbt non-profit organisaties (Sharing Power, 10 mei 2009):

“In the 21st century we now have two oppositional methods of organization: the hierarchy and the cloud. Each of them carry with them their own costs and their own strengths. Neither has yet proven to be wholly better than the other. One could make an argument that both have their own roles into the future, and that we’ll be spending a lot of time learning which works best in a given situation. What we have already learned is that these organizational types are mostly incompatible: unless very specific steps are taken, the cloud overpowers the hierarchy, or the hierarchy dissipates the cloud. We need to think about the interfaces that can connect one to the other. That’s the area that all organizations – and very specifically, non-profit organizations – will be working through in the coming years. Learning how to harness the power of the cloud will mark the difference between a modest success and overwhelming one. Yet working with the cloud will present organizational challenges of an unprecedented order. There is no way that any hierarchy can work with a cloud without becoming fundamentally changed by the experience.”

 Mark Pesces blog: http://blog.futurestreetconsulting.com

Mijn White-paper(PDF)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: