#TFOA 37:We-think

Het boek “We-think” van Charles Leadbeater  is in menig opzicht een interessant boek. Het combineert inzichten met concrete voorbeelden en doet dat vanuit een breed perspectief. Zo wordt in de inleiding een krachtige synthese gemaakt van het internet onder de vorm van vijf toekomstvisies.

Het We-think principe is gebaseerd op een evenwicht tussen drie ingrediënten: participatie, erkenning en samenwerking. Hierbij staat het concept van delen centraal: je bent wat je deelt – met wie je in verbinding staat, met wie je netwerkt en welke ideeën, links en commentaren je deelt.

De hamvraag voor de komende jaren bestaat eruit of we erin zullen slagen om meer “rechtvaardige, participerende en samenwerkingsgerichte manieren te vinden om onszelf te organiseren”.

Uiteraard speelt het internet daarin een belangrijke rol – het stelt ons in staat om op nieuwe manieren sociaal te zijn:

“Het internet zal ons aanmoedigen om iedereen als een potentiële deelnemer te zien bij de totstandbrenging van gezamenlijke oplossingen door middel van grotendeels zelfsturende netwerken. Maar dat zal alleen gebeuren als we zelf onze gezamenlijke intelligentie kunnen organiseren. (8)”

En ook:

“Sociale netwerksites brengen geen gezamenlijke intelligentie voort, maar ze creëren wel de voorwaarden ervoor door grote groepen mensen met gezamenlijk interesses met elkaar te verbinden. (35)”

Naar het einde van het boek toe, daagt er toch ook een zekere bezorgdheid op over de rol van het internet:

“De grootste uitdaging is de vraag hoe we een of andere vorm van controle kunnen houden als krachtige technologieën uit handen van verantwoordelijke instellingen en personen verdwijnen en in de samenleving terechtkomen, mogelijk bij groepen die weinig respect hebben voor intellectueel eigendom of goed beheer. (237)”

Lees daarbij ook de volgende vaststelling en de link naar de vraag over het bestaansrecht van verenigingen is gelegd:

“Om georganiseerd te zijn hebben we niet langer een organisatie nodig, zeker niet een organisatie met een formele hiërarchie.(24)”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: