#TFOA 39: Not multi-media but cross-media rules

[This post is about an article that was sent to me by its author Toine Zwitserlood on Strategic communication for association and that is published in VM, the Dutch magazine for association professionals (VM, februari 2010).]

Het artikel “Inbedding van strategische communicatie, of het verhaal van de gemiste kansen” geeft een scherpe analyse van hoe een vereniging een strategisch communicatiebeleid moet uitrollen waarbij niet enkel internet, sociale media maar ook reguliere media samen kunnen bijdragen tot het creëren van een sterk merk dat de waarde en de autoriteit van een vereniging ten goede komt.

“Het draagt ertoe bij dat met name de leden, maar ook klanten, consumenten, marktpartijen, sociale partners en politieke omgeving actieve stakeholders worden en strategische partners die samen met u en uw organisatie de gestelde organisatiedoelstellingen en communicatiedoelstellingen gaan realiseren”.

Artikel (PDF)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: