#TFOA 40: Time-out

[I decided to report to the Belgian Association Executives community about my first findings on what can be found on the internet about association management. I give the article the title “Association Management 1.0”  – need I say more. I also made a compilation of some of the things I wrote in 2009 on association management issues http://bit.ly/bnolko   – some of it seems to become outdated due to my TFOA-investigation, but nevertheless, it is keeps things together.]

Enkele conclusies:

1. Het verenigingsleven

België/Vlaanderen telt niet alleen heel veel verenigingen, maar die zijn bovendien heel divers. Zowel in omvang, van leden als van staff, maar ook de manier waarop ze opereren is heel verschillend. Dat heeft uiteraard te maken met verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de juridische context waarbinnen bepaalde organisaties moeten werken. Uiteraard ook economische factoren, om het maar niet over de crisis te hebben.

En onze Vlaamse mentaliteit speelt parten. Hoewel veel organisaties zich heel wat moeite getroosten om professioneel te werken, blijft de organisatiegraad bij een aantal steken op het niveau van een noodzakelijke bijkomstigheid. Vrijwilligerswerk, ongestructureerd werken, een gebrek aan focus en visie zijn dan niet zozeer intentionele karakteristieken, maar eerder het logische gevolg van de kleinschaligheid van de sector waarmee organisaties soms te kampen hebben. Een vereniging van 50 leden kan zich geen staff van vier mensen permitteren.

2. Het professionele kader rond de verenigingen

De omkadering van verenigingsmanagement is zo goed als onbestaande. Ik heb tot nu toe geen informatie gevonden over specifieke opleidingen van verenigingsprofessionals, noch in het reguliere dagonderwijs, noch via korte of lange aanvullende opleidingen. Een aantal organisaties geven brede opleidingen voor ngo’s, non-profits of zorginstellingen, maar die zijn eerder gericht op de uitvoering van administratieve taken dan op skills die met strategie, communicatie, representatie en belangenbehartiging te maken hebben. Een beroepscompetentieprofiel zoals VPN dat heeft, of een Academie voor Verenigingsmanagement is er niet.

In de praktijk stel ik vast dat heel wat organisaties hun actieve medewerkers halen uit – met alle respect voor hun inzet – gepensioneerde leden of arbeidsactieve leden die de job erbij moeten nemen. Er is trouwens een opvallend verschil met de Nederlandse en Angel- Saksische aanpak, waar de scheiding tussen bestuur dat vooral een strategische aansturende rol heeft en het uitvoerende bureau heilig is. Bij ons gebeurt heel wat uitvoerend werk door de bestuurders zelf. Maar ook hier speelt uiteraard de schaalgrootte een rol.

Los van de interne werking van verenigingen, stel ik ook vast dat er weinig of geen ‘leveranciers’ van gespecialiseerde diensten zijn. Naast enkele filialen van grote buitenlandse AMC’s (Association Management Companies) die zich in Brussel vooral ten dienste stellen van de vele Europese/internationale verenigingen, zijn er maar enkele bedrijven die zich specifiek op de markt van verenigingsmanagement begeven. Voor wat juridische aspecten met betrekking tot de meest gebruikelijke vorm van verenigingen, nl. de vzw, betreft is er het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s in Wevelgem.

Op het vlak van samenwerking tussen organisaties en/ of de verenigingsprofessionals stel ik vast dat er hier en daar informeel overleg is, en dat er soms ook wel eens een studiedag georganiseerd wordt zoals de Dag van de beroepsvereniging maar een vereniging van professionals zoals VPN, ESAE of ASAE is er bij ons niet. Misschien kan deze tekst daar mensen voor warm maken.

Je zou verwachten dat de overheid mee helpt de communicatie te kanaliseren tussen haar administraties en de verenigingen, maar met uitzondering van de grote gevestigde structuren (adviesraden waarin meestal de grote multidisciplinaire organisaties vertegenwoordigd zijn) zijn er weinig aanknopingspunten voor verenigingen te vinden. In de praktijk merk je dat de verenigingen zelf maar hun weg zoeken naar de actoren die ze belangrijk achten.

 3. Internet en verenigingen

Het is herhaling, maar wat kan internet voor verenigingen betekenen ? Het is niet zomaar een stokpaardje, het is het resultaat van ermee bezig te zijn, te zien hoe verenigingen er geen vat op krijgen, er meer van verwachten dan haalbaar is, er zich de haren voor uit het hoofd trekken. En dan heb ik het nog niet over de ‘nieuwe’ dingen zoals social media, maar over zichtbaarheid op het net – het hebben van een website zonder besoignes. En communicatie via internet: hoe krijg je de leden zover dat ze willen inloggen op het ledenextranet om het verslag van de laatste bestuursvergadering te lezen?

Social media – niet op de manier zoals we het kennen van de haat- en fanpagina’s op Facebook – maar waarbij internettechnologie gebruikt wordt om een zinvol sociaal weefsel tussen leden te bouwen of om breaking news te capteren en te verspreiden, of om beroep te doen op de gezamenlijke intelligentie van de leden (zog. crowd-sourcing), dat soort social media vinden we maar amper terug. Ik plan hierover binnen afzienbare tijd een apart onderzoek te doen in het kader van TFOA.

En dat is nog niet alles: we moeten het nog hebben over autoritatieve content, intelligente data, het belang van de lokale geografische context, de impact van mobiele technologie enz. Als ik kijk wat hierover in de VS leeft, staan er nog opwindende evoluties te wachten voor onze verenigingen.

Maar voor nu, wens ik alleen te eindigen met een oproep aan al wie dit leest om collega-verenigingsprofessionals te betrekken bij de discussies over de toekomst van verenigingen. Verwijs hen naar de LinkedIn Group Belgische Verenigingsmanagers, zodat we met zijn allen samen verder kunnen werken rond deze boeiende problematiek. Heb je bedenkingen bij mijn analyse of aanvulling dan verneem ik dat heel graag. Hope to hear from you !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: