#TFOA 41: Time-out 2

[Last week I was working on some new texts for Sectorlink.be. This is a portalwebsite for Belgian associations that groups profiles and news from 400 trade organizations and professional associations. One of the things I dealt with was writing down why an associations should use Sectorlink.be as a communication channel, since most of them have a website and are using specific ways to communicate with their members, the media and other stakeholders.]

Quoting myself on Sectorlink.be (www.sectorlink.be)

Waarom als beroepsvereniging of sectororganisatie Sectorlink.be gebruiken ?

  1. Sectorlink.be vraagt weinig inspanningen van de organisatie en het is bovendien gratis.  (= gebruiksargument)  
  2. Sectorlink.be zorgt voor een brede zichtbaarheid  (= kwantitatief argument). 
  3. Sectorlink.be benadrukt het unieke karakter van de ‘content’ van beroepsverenigingen en sectororganisaties. Het strakke format van de website en de neutrale manier van presentatie en weergave onderstrepen het bijzondere karakter van de content. De informatie wordt ‘puur en onversneden’ aangeboden, zoals u het bedoeld hebt. Meer en meer informatiegebruikers interpreteren liever zelf content, dan die voorgekauwd voorgeschoteld te krijgen.
  4. Sectorlink.be zorgt voor een uitzonderlijke context. De exclusieve  focus en de nabijheid van gelijkaardige content, versterkt alleen maar het unieke en autoritatieve karakter van de website en de erin aanwezige informatie. Hoe groter de bekendheid van Sectorlink.be hoe meer de site als referentie gebruikt zal worden. De organisatie heeft er dus ook belang bij om de website als belangrijke informatiebron bekend te maken.
  5. Sectorlink.be biedt een duidelijke meerwaarde voor de bezoeker door de bundeling van content , maar ook omdat hij in één oogopslag zicht krijgt op welke thema’s leven bij de verschillende organisaties. En omgekeerd kan hij via de zoekfunctie bekijken hoe organisaties een bepaald thema aanpakken.  Dit hoeft niet als ‘concurrentie’ ervaren te worden. Thema’s die door meerdere organisaties tegelijk aangepakt worden zullen ongetwijfeld een grotere nieuwswaarde genereren (informatie delen is informatie vermenigvuldigen).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: