Monthly Archives: February 2010

#TFOA 31: Association of Knowledgework

What I want to remember from this article on how knowledge management plays an important role for associations is this warning:

“Associations have unwittingly been in the knowledge business, and unless they figure out how to intentionally conduct themselves as knowledge businesses and maintain what could be a critical competitive advantage, they are going to run over in a stampede of for-profit businesses that see an opportunity in taking over those markets.”


#TFOA 30: The Future of the Internet – and How to Stop it

[This post is about the similarities between the article by Josh Bernoff of Forrester Research called “The Splinternet means the end of the Web’s golden age” and Jonathan Zittrain’s book “The Future of the Internet, and how to stop it”.]

Toeval of niet, maar net op het moment dat ik Jonathan Zittrains “The Future of the Internet, and how to stop it” aan het doornemen was als één van de must-reads voor mijn TFOA-onderzoek, stoot ik op een post op de “Guilt by Association Blog” van  Frank Fortin met als titel “The Splinternet is Bad News, and I blame Apple.” In deze post wordt verwezen naar een artikel van Josh Bernoff  over de versplintering van het internet waarmee bedoeld wordt dat er meer en meer platformen en devices ontstaan die op zich erg gesloten zijn. Zijn voorbeeld is Apples iPhone en vooral de apps die enkel op de iPhone werken. Bernoff stelt vast dat meer en meer ‘interesting stuff on the Web’ achter slot en grendel kom te zitten. De post van Bernoff bevat twee interessante tabellen die het internet en het splinternet vergelijken.

Jonathan Zittrains boek (uitgegeven door Caravan) dateert van 2008 en heeft het uitgebreid over dezelfde problematiek. Hij spreekt van Generativity:

“Generativity is a system’s capacity to produce unanticipated change through unfiltered contributions from broad and varied audiences. Terms like openness and free and commons evoke elements of it, but they do not fully capture its meaning, and they sometimes obscure it (70).”

Een belangrijke karakteristiek van het generatieve internet is de bijna voor de hand liggende zelfregulering. De vrees is dan ook dat nieuwe evoluties, zoals die van gesloten platformen en devices, een zware impact zullen hebben.

“A non-generative information ecosystem advances the regulability of the Internet to a stage that goes beyond addressing discrete regulatory problems, instead allowing regulators to alter basic freedoms that previously needed no theoretical or practical defense (63).”

Het boek is doorspekt met voorbeelden die deze stelling moeten bewijzen. Zo heeft hij het ondermeer over de problematiek rond de ‘content’ van Wikipedia en Privacy issues. Hij ziet de toekomst van internet dan ook niet erg positief tegemoet.

“The deciding factor in whether our current infrastructure [internet] can endure will be the sum of the perceptions and actions of its users. There are roles for traditional state sovereigns, pan-state organizations, and formal multistakeholder regimes to play. They can help reinforce the conditions necessary for generative blossoming, and they can also step in – with all the confusion and difficulty that notoriously attends regulation of generative space – when mere  generosity of spirit among people of goodwill cannot resolve conflict. But such generosity of spirit is a society’s powerful first line of moderation.(246)”

En laat mij daar nu ook een rol in weggelegd zien voor verenigingen…


#TFOA 29: Social media – who are you talking to ?

An interesting article on social media for non-profits because it doesn’t look at the why or how of social media but at who it is that the non-profit organizations are trying to target.

Apparently not the staff or board members but external stakeholders such as the general public, potential members, donors are the primary target.


#TFOA 28: Future Internet – the Eiffel think tank

Quoting for future reference “The Eiffel Report” (link PDF),  the final document of a think tank project supported by the EU Framework Program 7. The think tank is set within the context of broad commercial, regulatory and academic concerns about the nature of and process of arriving at the Future Internet.

One thing is for sure, the depth of the embedding of internet technology within society has resulted in a very complex approach of society as a whole. That means that it also

“directly affects the style researchers use to conduct research, posing questions on how to engage stakeholders and on how to embed processes of market selection and government control into the development of solutions by allowing the expression of such concerns in the runtime of the system rather than at design time.”

Amongst many other interesting insights, I just want to quote this one about Information Overload:

“A challenge will be to evolve approaches that reflect the human and social approaches to dealing with overload. We are already doing that in what are probably simple ways in social networking contexts. We group our friends;  we create channels for topics, and so forth. We are beginning to cluster the world around us, but we are only at early stages.”

Website: http://www.fp7-eiffel.eu


#TFOA 27: A Belgian Story about Association Management

 [This post is about a book by a Belgian author, Filip Lowette. He tells the story of a committee that has been asked to set out a new strategic approach for a trade organization.]

De uitzondering die de regel bevestigt. Zo kan je het boek van Filip Lowette “We willen meer unie in de Unie, Op zoek naar een sterke governance in een beroepsvereniging” omschrijven. Omdat het één van de weinige publicaties over beroepsverenigingen van eigen bodem is, omdat het ondanks de publicatiedatum 2008 helemaal niet over het internet gaat, en omdat het geen droog theoretisch werk is met voetnoten, maar een verhaal.

“In beroepsfederaties speelt een bijzondere dynamiek: de leden van de beroepsunie zijn concurrenten van elkaar, en tegelijk willen ze samen dingen doen. Hoe kun je op basis van een natuurlijk wantrouwen toch voldoende fundament bouwen om samen zinvolle dingen te doen?”

Het is het relaas van een strategische denkoefening van een comité binnen een federatie die dringend aan vernieuwing toe was. De begeleidende consultant stelt een aanpak in drie stappen voor: eerst vertrouwen opbouwen, dan inhoudelijk met elkaar discussiëren, en tenslotte synthetiseren om zo tot effectieve beslissingen te komen.

Enkele interessante inzichten:

“Als de Unie er eerst moet zijn om haar zwakke leden om de lieve vrede te beschermen, zal ze niet kunnen groeien. Dan houdt de Unie de ontwikkeling van haar eigen bedrijfstak tegen”

En over het format van de Denktank:

“Wat ik hier bedoel is dat we in onze toekomstige structuur een plaats moeten vinden om systematisch na te denken over wat ons bindt en wat ons bedreigt. Uit zo’n overleg komen dan bevindingen of overtuigingen die de basis vormen voor thema’s die extern behartigd kunnen worden. (…) Eerst dus binnenkamers een aantal thema’s uitspitten die wat verder in de toekomst liggen, en daar dan concreter belangenbehartiging over opzetten.”

Tot slot over collectieve diensten:

“Zodra activiteiten geen concurrentieel verschil meer opleveren, worden ze na verloop van tijd wel eens binnen de beroepsfederatie georganiseerd.”

Meer info over het boek bij de auteur Filip Lowette (http://www.lowette.be)


#TFOA 26: Is Blogging still important when you have Twitter?

The article “Five Reasons Why Nonprofits Who Utilize Social Media Should Also Blog” is interesting because of its sharp analysis of the use of a blog as one of many tools for an association to communicate with its members. In the past, as well as in present times, where blogs seem to be overtaken by the success of Twitter.

“Your organization is much more likely to be successful on Twitter if  you can respond quickly to breaking news related to your mission and/or organization.”


#TFOA 25: Membership is all about Growing

Een interessant en vooral heel erg praktijkgericht artikel van de BBL over ledenwerving. Centraal staat de gedachte dat een lid groeit in zijn betrokkenheid voor en participatie in een vereniging. Er worden 7 stappen in het lidwordingsproces gedefiniëerd:

  • Informatieverspreiding over een vereniging
  • Informatieverwerking, kennis over en imago van de vereniging
  • Eerste kennismaking
  • Onregelmatig deelnemen
  • Volwaardig engagement
  • Geëngageerd lidmaatschap
  • Bestuurslid zijn – volwaardig participeren

Tot slot nog inzicht met duidelijke ‘internetrelevantie’:

“Hoe meer extern gericht de vereniging werkt, hoe minder je moet zoeken naar nieuwe leden en hoe gemakkelijker zij de weg naar je vereniging zullen vinden.”

Bron (PDF)


#TFOA 24: Non-profit Social Network Survey Report (2009)

Social networking has become an integral part of nonprofits’ online strategy, according to a survey conducted in 2009 by NTEN, Common Knowledge, and ThePort. In this online survey more than 900 respondents representing nonprofits of all sizes and from multiple vertical segments indicate that nearly three-quarters (74.2%) have a presence on Facebook, and 30.9% have one or more social networking communities on their own web site.

“Responding nonprofits are allocating small but real resources, staff and budget to their social networks. Survey respondents prefer traditional marketing channels to promote their social networks but are experimenting with new social media channels. For now, there is very little real revenue generated on these communities via fundraising and advertising. A minority of nonprofit survey respondents, about one third, have built and manage their own house social networks, using software from a wide variety of social network software vendors, with no clear leader among these vendors. The members of house social networks are as yet, with just a few exceptions, still relatively small as well.”

Full report (PDF)


#TFOA 23: Metamorphosis: A Defining Success Factor for Associations

 Quoting for future reference from Jim Carroll’s article Metamorphosis: A Defining Success Factor for Associations:

“It is quite likely that your membership base will become increasingly transient and temporary. Many will be in a situation in which they will have multiple different careers throughout their lifetime. While members of the pas might belong to your associations for a few decades, in the future they might have a relationship with you for only a few years, or perhaps even months, before they move on. Your relevance to them is declining. They will connect and network in different ways; they might not need the particular solution set that your association provides. With rapid knowledge growth, they will be far more specialized, more niche-oriented in their focus. And given their entrepreneurial background, they will often self-organize themselves into affinity groups that might last but for a short period of time, bypassing you in favour of quick moving knowledge groups. Your inability to respond to their needs will render your role less significant.”

Full article (PDF, 9MB)