#TFOA 42: VM February 2010

[This post is about the Dutch magazine VM on association management.]

Het is altijd reikhalzend uitkijken naar een nieuwe editie van VM, het Nederlandse vaktijdschrift Verenigingsmanagement. Uit het februari-nummer neem ik de volgende inzichten mee. Wim Ruijgrok, ‘dé promotor van professioneel verenigingsmanagement in Nederland’, in een interview naar aanleiding van zijn afscheid als hoofdredacteur van VM:

“We houden ons bezig met de inrichting van de samenleving, van integratievraagstukken tot ruimtelijke ordening. Wij beseffen dat ons belang meer behelst dan de factoren kapitaal en arbeid. En zolang wij mee-ontwikkelen met de samenleving, zal er altijd wat voor ons te doen blijven.”

En op de vraag of de nieuwe technologische evoluties geen bedreiging vormen voor verenigingen, antwoordt hij:

“Er blijft altijd behoefte aan een trefpunt, aan fysieke ontmoetingen, aan vertrouwde relaties. (…) soms wil je elkaar in de ogen kijken.”

Ook het artikel over Concurrentie-analyse aan de hand van het Vijfkrachtenmodel van Porter heb ik met interesse doorgenomen. Veelal wordt bij analyses van organisaties te weinig rekening gehouden met de enorme impact van externe omgevingsfactoren. Het artikel over strategische communicatie kwam al aan bod op #TFOA 39.

Tot slot het artikel waar ik het meest naar uitkeek: “Succes met social media”. Het biedt in elk geval waardevolle tips voor een efficiënte aanpak. Wat ik met potlood onderstreept heb is dit stukje:

“Het voordeel van een eigen community is dat het inzichtelijker maakt wat de behoeften van de leden zijn en hierop kun je inspelen. Het voordeel voor de leden is dat zij binnen dezelfde omgeving van het ledennet met elkaar kunnen communiceren en alle benodigde informatie kunnen vinden.”

In heel wat (Angelsaksische) literatuur wordt voor communities dikwijls het gebruik van bestaande netwerken zoals Ning, LinkedIn, Facebook, enz. gepropageerd.

Link: http://www.vm-uitgevers.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: