#TFOA 45: How old are Belgian professional organizations ?

 [I didn’t check the organizations, I came pass some information on the website of the public authority of Economy in Belgium and found reference to a law that is still in force from 31 maart 1898 ]

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie kan je informatie vinden over de procedure voor het oprichten van een beroepsvereniging volgens de wet van 13 maart 1898.

Voor de neerlegging van de statuten en latere wijzigingen is bijgevolg ook een aparte procedure voorzien.

In de praktijk stellen we vast dat heel wat sectororganisaties en beroepsverenigingen de vorm van een vzw aannemen (Wet van 2 mei 2002, Belgisch Staatsblad, 11 december 2002).

Tot slot nog even vermelden dat de wetgeving van 1898  de volgende definitie geeft:

“De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden.)  De verenigingen mogen zelf noch beroep noch ambacht uitoefenen. Worden haar echter toegelaten : (…)

  5° De aankopen van vee, machines en andere werktuigen, en, in het algemeen, van alle voorwerpen bestemd om de eigendom te blijven van de vereniging ten einde in gebruik te worden gegeven aan haar leden, bij verhuring of anders, met het oog op de uitoefening van hun beroep of van hun ambacht. “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: