#TFOA 46: LinkedIn – in or out

Ondanks het feit dat ik ondertussen al enige tijd LinkedIn gebruik, ben ik er nog altijd niet volledig van overtuigd dat de energie die je erin moet steken opweegt tegen het resultaat. Toegegeven, je komt er mensen tegen die je niet zou verwachten en soms kijk je ook op van wie wie kent. Het screenen van de contacten van je eigen contacten is niet alleen een leuke bezigheid, het zou volgens LinkedIn-gurus ook één van de meest efficiënte gebruikswijzen zijn.  Bovendien zouden veel gebruikers zich te veel laten verleiden om enkel te linken met mensen waarmee ze sowieso al gelinkt zijn (privé en/of professioneel en via fysische of andere virtuele ‘netwerken’).

Jan Vermeiren – auteur van “Hoe LinkedIn nu echt gebruiken” –  formuleert het als volgt:

“Het denken dat de kracht van een netwerk in de eerste graad zit, vormt echter de grootste barrière die mensen ervan weerhoudt hun doelen te bereiken. De echte kracht van een netwerk zit niet in wie je kent, maar in wie zij kennen. De echte kracht van het netwerk zit in de tweede graad.”(21)

En inzake het spanningsveld tussen kwaliteit en kwantiteit is Vermeiren van mening dat er een verkeerde discussie gevoerd wordt.

“Het is niet kwantiteit die belangrijk is, maar diversiteit. De consequentie hiervan is echter dat hoe meer divers een netwerk is, hoe meer mensen erin zullen zitten en dus hoe groter de kwantiteit is” (22)

Voor professionele organisaties kan LinkedIn een meerwaarde bieden op het vlak van interactie tussen de leden en het aantrekken van nieuwe leden. Vermeiren heeft het hier vooral over een ‘extra platform’. Omdat mensen LinkedIn gebruiken om connecties te leggen en dus regelmatig op de website vertoeven, kan het een waardevol alternatief zijn om er een forum uit te bouwen of om  informatie te verspreiden.

Toch moeten we vaststellen dat er slechts een beperkt aantal Belgische sectororganisaties en beroepsverenigingen actief gebruik maakt van een LinkedIn Group: Vereniging Bedrijfsinterne communicatie, Vereniging zakelijke communicatie, Kortom, Prebes, UBA, Belgian Construction Professionals, Federatie van Webontwikkelaars. De meeste groepen staan ook open voor niet-leden van de vereniging.

Om te vermijden dat er verwarring zou ontstaan met het ‘lidmaatschap van de vereniging’ werd dit bij de FeWeb LinkedIn groep expliciet vermeld. Als je de profielen van niet-Belgische groepen van sectororganisaties en beroepsverenigingen bekijkt, zie je wel regelmatig dat de groep enkel open staat voor de ‘echte leden’.

Wat opvalt is dat de activiteit van de groepen zich meestal beperkt tot het linken van profielen. Discussies zijn eerder schaars, nieuws wordt meestal automatisch aangestuurd vanuit een nieuwsfeed op een andere plaats (de site van de vereniging zelf).

Ook voor de LinkedIn Groep Belgische Verenigingsprofessionals is dat niet anders: het linken verloopt vlekkeloos, het creëren van interactie is heel wat moeilijker. Nochtans zijn er regelmatig reacties van leden via direct message of gewone e-mail. De groep blijft niettemin heel nuttig om op een relatief laagdrempelige manier (one click) mensen te overtuigen ‘lid’ te worden. Wellicht is de nieuwsgierigheid groter dan eventueel argwaan tegenover het onbekende van de groep en haar leden.

Bij een aantal groepen die niet uitgaan van een formele organisatie merk je dat er meer gebruik gemaakt wordt van het element van uitwisseling van informatie, via de functionaliteiten discussie, nieuws maar ook events. Wellicht kan LinkedIn hiervoor in zekere mate een surrogaat betekenen voor de expliciete verenigingsstructuur.

Bron: Hoe LinkedIn nu echt gebruiken, Jan Vermeiren (ISBN 9789081188609)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: