#TFOA 56: Career development for Young association professionals

[The next couple of weeks I will be assisted by Alexander Saron who is doing an internship at 2Mpact as communication professional. He’s working on a paper about association management in Belgium, so I thought it would be interesting for him to get in deep – and what better way than to ‘lend’ him the TFOA-blog. Good luck Alexander]

ASEA en The Center houden een experiment “ Association of The Future” waarin ze proberen te achterhalen hoe toekomstige verenigingen zouden functioneren. Ze maken hiervoor gebruik van jonge verenigingsprofessionals die een samen een vereniging uit de grond stampen. Het is ook de bedoeling te achterhalen hoe de jonge professionals zouden reageren op kansen en bedreigingen voor de vereniging. Uiteindelijk zouden alle leden uit de verenigingswereld baat moeten hebben bij het experiment. Het blijkt ook zo te zijn, maar niet misschien niet helemaal op de manier dat je het zou verwachten.

Frank Fortin en Maddie Grant hebben enkele opmerkelijke vaststellingen gedaan en daaruit hun conclusies getrokken. Na de eerste evaluatie ronde van de fictieve organisatie bleek dat er heel wat niet snor zat. Daar komt nog eens bij dat de verenigingsprofessionals te bleke oplossingen aandroegen voor de problemen waarmee ze geconfronteerd werden.  Ze hadden enkel aandacht voor de hiërarchische structuur van de vereniging en luisterden onvoldoende naar wat de leden echt wensten en echt nodig hadden. Dit wil echter niet zeggen dat het experiment een flop was: verenigingsmanagers kunnen er heel wat van opsteken.

Naast een aantal clichés kwamen er ook enkele nieuwe zaken aan het licht. Jonge professionals zorgen niet noodzakelijk voor een up-to-date beleid.

“I think it’s difficult for anyone to create truly innovative change in any organization they’ve been a part of for a long time. Rather than making sweeping “innovations,” it’s easier to just tweak lots of different processes and see what sticks. No matter what age you are, if you’re used to an organization functioning a certain way, it’s difficult to take a step back and see what could be. I honestly don’t think anyone is immune to the “that’s the way we’ve always done it” attitude.”

Het conservatieve denken blijft onze verenigingen teveel overheersen. Er wordt te gemakkelijk terug gegrepen naar de oude vertrouwde manier van werken en denken. Het is moeilijk om innoverende ideeën en initiatieven te implementeren op verenigingen waarvan je al langere tijd een lid bent. Ook jonge prefesssionals komen na een tijdje in dat patroon terecht.

“…doing things the same way and expecting different results rarely works.”

De bovenstaande quote kan beschouwd worden als de belangrijkste conclusie van het hele AOTF experiment. Men denkt op zeker te spelen door de zelfde werkwijze als altijd te gebruiken maar dat is helemaal niet zo, integendeel. Een gedachtegang die trouwens volledig in de lijn ligt van het boek “We Have Always Done It That Way – 101 Things About Associations We Must Change”. Een interessant werk voor alle (professionele) verenigingsmanagers.

Bron


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: