#TFOA 57: “American Associations Day”

Theo Jonkergouws blog bevat tips en strategieën om de kwaliteit in verenigingssector te verhogen. Jonkergouw is een echte “verenigingsguru”: hij is al zijn hele leven actief in de verenigingssector als professional, deskundige en auteur.

In een recente post komt hij met een interessant idee voor de dag. Het organiseren een van “ Nationale dag van de vereniging” in Nederland. Een compleet nieuw gegeven want op dit ogenblik vindt er nog geen jaarlijkse verenigingsdag plaats bij onze noorderburen.

In zijn artikel maakt Jonkergouw een kleine vergelijking tussen het verenigingslandschap in Nederland en dat in de Verenigde Staten. Ik maak één conclusie: Vlaanderen en België hebben net als Nederland en de VS een hoge verenigingsdichtheid. Het idee om een “Nationale verenigingsdag” te organiseren zou in feite dus ook toepasbaar zijn in Vlaanderen of België…

Natuurlijk verschilt ons politieke en wetgevingssysteem in vele opzichten van het Amerikaanse. Maar de idee van een Nationale Dag van de Vereniging verdient het om ook hier te worden verkend op haar merites. Onderwerpen zouden in elk geval kunnen zijn: (1) Welke bijdragen leveren verenigingen aan welvaart en welzijn van ons land?; (2) welke wet- en regelgeving is er, die het verenigingen lastig maakt om effectiever aan hun doelen te werken? (3) welke wetgevingsinitiatieven zouden we zelf op de politieke agenda kunnen en willen zetten?

Een nationale verenigingsdag organiseren brengt heel wat voordelen met zich mee, zowel voor de verenigingen als voor de maatschappij in zijn geheel. Het zet de niet verwaarloosbare bijdrage die verenigingen leveren aan de maatschappij nog eens in de verf en zou tenminste toch moeten resulteren in een moment van reflectie.

Het kadert in ieder geval ook binnen de gedachte dat we naar een professionalisering van de sector moeten toewerken in Vlaanderen en België. Wanneer een groot deel van de verenigingsprofessionals gedachten met elkaar uitwisselen en eventueel ook de krachten gaan bundelen kan dat toch enkel positieve gevolgen hebben? Op deze manier komen de belangrijkste obstructies die ze in hun dagelijkse werking ondervinden aan bod.  Het is meteen ook makkelijker om indien nodig samen signalen te geven aan de overheid.

Hoe dan ook, stof tot nadenken.

Wat denken jullie van een Nationale/ Vlaamse Verenigingsdag?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: