#TFOA 61: Clarity over Control?

Wie mag in naam van de organisatie communiceren op sociale netwerksites zoals Twitter? Mag elke werknemer zeggen wat hij of zij wil? Wat als er vertrouwelijke informatie verspreid wordt?

Het is een actueel vraagstuk die elke CEO vroeg of laat voorgelegd zal krijgen. Het opstellen van een gedragscode voor sociale media waaraan iedereen onderworpen is volgens Maddie Grant geen goed idee. Ze is voorstander van een organisatiecultuur waarin “Clarity over Control”. Een gedachtegang die ervan uitgaat dat organisaties moeten dringend moeten evolueren naar “ Sociale Organisaties” in deze snel evoluerende tijden.

“So then, the challenge your organization faces is how to evolve into a social organization. This evolution will affect individual staff, internal processes, and the structure and culture of your association. And the challenges can’t be solved in an instant. You’ll probably want to help assign them to your people to tackle one at a time (or one area at a time).”

Men ziet de CEO van een vereniging als een persoon die richting bepaalt waar de vereniging heen moet. De CEO bewaakt de missie en niet de medewerkers of leden van vereniging.  Niemand staat dichter bij de missie en de strategische doelstellingen van een organisatie dan de CEO.

Het is dus duidelijk de taak van de CEO de werknemers/leden duidelijk te kennen geven dat het gebruik van sociale netwerksites kan. De communicatie-uitingen moeten gewoon bijdragen tot het verwezenlijken van de missie.  Werknemers/leden zullen automatisch beseffen wanneer dit het geval is.  De “Clarity over Control” theorie gaat er vanuit dat eens dit alles gebeurd is, alles automatisch in zijn plooien valt. De gevolgen zijn overwegend, want men wordt spontaan “aangezet” om zijn positieve ervaringringen te delen. Het is echter wel de evidentie zelf dat we moeten spreken over een proces, dat bovendien gepaard gaat met vallen en opstaan.

Het concept is opgebouwd op basis van enkele voorwaarden en veronderstellingen:

Clarity means that everyone knows:

– what the objectives are for having a social media presence
– who will be doing what, inventory of activity and responsibilities
– how people will communicate about what they hear on the social web
– how and when responses are handled, escalated when necessary
– how new projects can happen
– how online activity relates to offline activity
– what particular business timelines are relevant

Clarity from an organizational standpoint means we’ll know:

– what the benefits are for our association as a whole and/or for the industry
– what particular risks we must always bear in mind (HIPPA, antitrust)
– who our members are and how this helps us communicate with them
– how we can teach members to use social media and bridge the digital divide
– what value proposition we have that we want our members to share freely

Clarity over control ultimately means that everyone, staff and all stakeholders, can be empowered to share the love. “

Bron

[Alexander Saron]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: