#TFOA 63: Sharing is caring

Het is hoog tijd voor verandering. De wereld rondom de verenigingen blijft ingrijpend veranderen. De evoluties hebben ertoe geleid dat  verenigingen de verwachtingen die het publiek heeft tegenover verenigingen veranderd zijn. Ook de verenigingen van hun kant hebben nieuwe verwachtingen tegenover hun omgeving.

Verenigingen worden tijdens hun evolutie geconfronteerd met een aantal uitdagingen.  Klassieke verengingen moeten een antwoord zien te vinden op het moderne internetvraagstuk. Vooral kleinere verenigingen komen oog in oog te staan met hun eigen grenzen. Hun mogelijkheden om deel te nemen aan de online conversatie zijn beperkt en vaak ontbreekt het hen aan tijd en geld om daar verandering in te brengen.

Sterling Raphael, expert in het ontwikkelen van vernieuwende en interactieve instrumenten voor verenigingen gelooft dat “sharing” de evolutie naar een vereniging een stuk makkelijker kan maken:

“Sharing is Caring”… and associations and their chapters must start to share with other compatible organizations if they care about being around for the prosperous years to come. It’s a fundamental mindset that organizations need to preserve and maintain as they tread into unchartered waters.”

Raphael reikt ons ook meteen enkele tools (zoals RSS )aan om deze open strategie in de praktijk te brengen. Het delen van expertise in het  beheren dynamische vereniging, krijgt samen met evenementen en resources een centrale rol binnen het “sharing” principe. De eerste stap in het evolutieproces is allerminst eenvoudig. De  verenigingen moeten eerst en vooral  zoek naar de organisaties die  het best op hen gelijken.  Met dezelfde kansen en bedreigingen geconfronteerd worden zorgt er immers voor dat men van elkaar kan bijleren.

Bron

[Alexander Saron]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: