#TFOA 64: Crowdsourcing

Crowdsourcing  is niet meer uit de internetwereld weg te branden. Het is niet eenvoudig om het verschijnsel in een notendop weer te geven. Je kunt het nog het best interpreteren als een vorm marktonderzoek die meestal via het web plaatsvindt. Het internet heeft nog maareens een drempelverlagend karakter.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van online crowdsourcing om feedback te krijgen op hun gevoerde beleid, het effect van beslissingen te voorspellen of om oplossingen te zoeken voor problemen. Ian Ayres vindt dat ook verengingen op de kar van dit soort analyse moeten springen. Ze worden immers onophoudelijk geconfronteerd met  de wensen van steeds mondiger wordende leden. Het is bijvoorbeeld zeker eens interessant om de marketing(ledenwerving), de appreciatie van de leden tegenover de website en de duurzaamheid van het lidmaatschap statistisch in kaart te brengen. Signalen opvangen van wat er leeft vormt de basis voor een optimaal benutten van kansen. Het biedt daarenboven de kans om te anticiperen en de beleids- en  communicatieplanning bij te sturen nog voor de implementatie ervan.

Ayres , die crowdsourcing toepaste bij de keuze van de titel van zijn boek “ Super crunchers”  wil een statement maken. Op Acronym trof ik een veelzeggend citaat aan:

“My key takeaway from Ayres’ presentation is that associations should trust numbers more (and get their boards to trust them, as well). We often overreact to complaints from members or feedback from evaluations. Broader statistical analysis of how members behave, rather than what a few of them tell you, can let you know whether the ones who are speaking up are representative of the full membership or merely outliers.”

[Alexander Saron]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: