#TFOA 69: Listening, the missing part in your strategy?

Strategisch bestuur is een complex topic dat er bovendien niet eenvoudiger lijkt op te worden. Jamie Notter , een notoir management consultant is gefocust op non-profit organisaties zoals verenigingen. In een recente blogpost schetst hij een aparte kijk op de materie.

Klassieke organisaties beschouwen hun strategie teveel als het instrument dat ervoor moet zorgen dat ze niet zullen verdwijnen in de toekomst. Op zich is dit niet volledig fout volgens Jamie Notter. Een dergelijk strategisch denken brengt gewoon iets meer nadelen mee dan het model dat hij voor ogen heeft. Notter verwijst hiervoor  naar het gegeven dat verenigingsmanagers soms tijd aan strategie besteden die beter voor andere verenigingsactiviteiten konden gebruikt worden. Zijn visie is gebaseerd op een voorbeeld van communicatiestrategie voor  Social Media.

Het lineair strategisch denken wordt omgebogen naar een eindeloos draaiend rad waarbij “een kern element” als as fungeert. Een te ver gezochte metafoor? Neen, ik denk het niet. Even analyseren.

Het eerste en meteen ook het belangrijkste verschil met de lineaire strategie is de frequentie van de implementatie. De klassieke bestuurstrategie wordt slechts om de x aantal jaar herbekeken terwijl Notter pleit voor een ononderbroken proces. Het principe dat Notter naar voor brengt is gebaseerd op strategievorming binnen Social Media. Het luisteren naar en deelnemen aan de discussie, evalueren van de signalen en het aanpassen van het beleid lopen continu over in elkaar.

You never stop listening and engaging your system in an ongoing conversation about what is valuable, what works, what matters, and what has meaning. It’s not just monitoring. It’s engaging in ongoing conversations.

Jamie Notter blijft vrij vaag over wat er dan centraal moet staan bij strategievorming voor verenigingen. Hij crowdsourcet dan ook het antwoord op deze belangwekkende vraag. Ik ben er alvast van overtuigd dat ook bij verenigingen “ luisteren “ centraal moet staan bij de strategievorming. Een organisatie moet zich van tijd tot tijd eens bezinnen over de koers die ze wil varen. Hierbij moet zich afvragen of ze wel aanbiedt wat de publieksgroepen willen.

Volledig artikel van Jamie Notter.

[Alexander Saron]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: