Monthly Archives: April 2010

#TFOA 60: Using social media for Fundraising

Quoting for future reference an article on how social media can help non-profit organizations to raise their funds. As associations are non-profit organizations to, this can is quite interesting:

“Can social media be a useful tool to raise money from foundations? Absolutely. But don’t begin the conversation unless your organization is ready for the funders to visit your social media spaces.”

De uitdaging ligt in de ontwikkeling van “een social media strategie ”  als een onderdeel van het globale businessplan.

“Above all, develop an organizational commitment to using social media to create conversation and engage with stakeholders.”

Full

[Alexander Saron]


#TFOA 59: Success through Sustainability

“Duurzaamheid” is een vaak gebruikte term geworden binnen ons economisch jargon. De voorbije twee decennia sloop het besef dat organisaties een grote impact hebben op hun omgeving onze bedrijfscultuur stilletjes maar zeker binnen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al echter lang geen gegeven meer waar enkel grote multinationals mee geconfronteerd worden. Het is  een positioneringstrategie geworden die uitgedijd is naar de rest van onze economie. Net zoals andere organisaties worden verenigingen er steeds meer en meer mee geconfronteerd. Het respecteren en erkennen van alle groepen die intern- en extern bij de organisatie betrokken zijn, moet alvast een uitgangspunt zijn.

In de April editie van “Associations Now”, het magazine van ASEA & The center verscheen een artikel waarin men de meest methodes weergeeft die verenigingen gebruiken om een duurzaam beleid te voeren.

De inleiding van het artikel bevat meteen een interessante les. Business cases uit de profit sector hebben aangetoond dat  besparingen op duurzame initiatieven heel wat negatieve gevolgen met zich meedragen. Met enige voorzichtigheid kunnen we deze conclusies ook veralgemenen naar het verenigingsmanagement.

“But plentiful anecdotal evidence—coupled with case studies of individual associations, conversations with outside experts, and internal research—show that the poor economy actually may have accelerated certain sustainability efforts within the association and nonprofit sectors, especially in the environmental realm. Following are 15 trends identifiable within those efforts.”

Een logische conclusie want het is net tijdens een crisisperiode dat duurzaamheid en zin voor innovatie extra beloond worden. Moeilijke tijden wakkeren duurzaamheid, doorzettingsvermogen en innovatie in feite alleen maar aan. Enkele interessante trends en initiatieven op een rijtje:

….

-Trend 6 Sustainability Education &

-Trend 8 : Certifications, Seals, and Designations

Het aanbieden van hoogwaardige permanente vorming brengt enkel voordelen met zich mee. Opleidingen genereren niet alleen extra inkomsten, maar zorgen ook voor een professionalisering van de sector en een verhoogde betrokkenheid bij de vereniging. Dit verzekert op zijn beurt het bestaansrecht van de vereniging op  langere termijn.

-Trend 10 Partnerships With Business Vendors

-Trend 14: Updated and Expanded Ethics Policies

Bron


#TFOA 58: Associations Now

I’m very pleased  -and a bit proud-  to see that the article about me in Associations Now (the magazine of the American Society of Association Executives) is on line: “A Day in the Life: Seeking the Future of Associations – Marc Mestdagh is focused on the future of association management in Belgium.”  Thank you Lisa and colleagues for this opportunity !