Monthly Archives: May 2010

#TFOA 77: Jonge Honden en de toekomst van de journalistiek

Ik heb met veel plezier Jonge Honden – Is er nog toekomst voor de journalistiek ? gelezen. Deze jubileumuitgave van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek laat 10 verfrissende visies over journalistiek aan bod komen.

Wat opvalt is de brede consensus dat de toekomstige journalist volledig anders zal werken dan voorheen. De journalist van de toekomst moet gepassioneerd zijn door zijn métier, een ondernemer in alle betekenissen van het woord. Flexibel en onderlegd in het gebruik van alle mogelijke tools die hij ter beschikking heeft: zij het de mogelijkheid om zich fysisch te verplaatsen of virtueel te informeren. En tegelijk een producent van nieuws, gebruik makend van internet, blogs, twitter. Heel wat scenario’s over hoe media en printed media in het bijzonder zullen evolueren passeren de revue.

Ik bleef wel wat op mijn honger zitten wat  de ‘content’ zelf betreft. Dat nieuws niet langer enkel via de telex binnenloopt mag duidelijk zijn. Maar nog belangrijker dan de hoeveelheid , is dat de aard en bijgevolg ook kwaliteit van informatie veranderd is. Een grote diversiteit aan bronnen mag dan nog de validatie van nieuws bevorderen, het blijft de taak van een journalist om een goeie filter te vormen: om de zaken juist te interpreteren en in de juiste context te plaatsen.  Daar blijken deze overigens opvallend erg jonge honden, minder mee bezig te zijn. Twee uur per dag RSS-feeds lezen is niet voor iedereen haalbaar om bij te blijven. Kunnen vertrouwen op een medium of een journalist met reputatie, iemand die je blindelings vertrouwt een correcte selectie en bewerking te maken – dat is de kwaliteitsjournalistiek die we nodig  hebben.  Shirky’s publish-then-filter is ongetwijfeld een interessant uitgangspunt, maar voor wie tijd schaars is, zullen goeie filters essentieel blijven.

En dat brengt ons uiteraard terug naar de rol die beroepsverenigingen en sectororganisaties  als aanbieders van unieke en onversneden content kunnen spelen (zie Sectorlink.be). Uniek in de zin dat de ‘content’ ontstaat in de schoot van de organisatie, dankzij de expertise van stafmedewerkers, al dan niet gebaseerd op de kennis van de leden, ingewonnen via community-sourcing. Onversneden, in de zin dat organisaties, weinig of geen ‘ruis’ genereren in het creëren van de content: er hoeft immers geen afweging te gebeuren tussen verschillende  bronnen, geen nuancering  in analyse. Feiten zijn feiten, wat voor journalisten alleen maar voordelen kan bieden.

Hoe belangrijk die content dan wel mag zijn voor beroepsverenigingen en sectororganisaties komt binnenkort aan bod op TFOA.be.

Jonge Honden (ISBN 9789056179489) : http://www.fondspascaldecroos.org/inhoud/nieuws/jonge-honden

[Marc Mestdagh]

Advertisement

#TFOA 76: The result of social media on an association’s marketing efforts

Marketing is niet meer wat het geweest is.  Dat is onderhand wel duidelijk. Social Media hebben op korte tijd heel veel veranderd. Hun razendsnelle opkomst resulteert vandaag de dag in een hertekende publieke omgeving. Het mediagebruik en de belevingswereld zijn ingrijpend veranderd. Ook non-profit organisaties zoals verenigingen moeten daar rekening mee houden. Voor de een was de (r)evolutie een verademing, voor anderen een donderslag bij heldere hemel. Waar winnaars zijn , zijn er nu eenmaal verliezers ook.

We kunnen enkele ingrijpende veranderingen vaststellen:

1. Social Media laat ons nadenken over onze vroegere marketinginspanningen

Communiceren via Social  Media ( en bij uitbreiding via het internet) brengt 1 immens voordeel dat (enkel) geen enkel ander communicatie-instrument ook heeft: de mogelijkheid tot onmiddellijke feedback.

2. We hebben onze marketing heroverd.

Of toch gedeeltelijk.  Communicatie en marketing lopen constant in elkaar over. De veranderende technologie en nieuwe communicatiekanalen hebben ervoor gezorgd dat verenigingen zelf grotendeels terug kunnen instaan voor hun externe communicatie. Corporate Communications hebben een nieuwe invulling gekregen. Het gaat niet langer om het versturen van strakke persberichten en folders en het onderhouden van een statische website. De tijd van de opgeblonken boodschappen lijkt definitief voorbij. Communicatie  is geëvolueerd  naar constante interactie met je online netwerk  via blogs, tweets, fora… Je hoeft geen graficus of advocaat meer te zijn om aan de  discussie te kunnen deelnemen.

3. Macht brengt risico’s met zich mee.

Macht betekent  automatisch dat je de situatie controleert maar evenzeer dat je  met een aantal verantwoordelijkheden wordt opgezadeld. Ga nooit onbezonnen te werk. Het een goed idee om je medewerkers te briefen over wat kan en wat niet.

4. Marketing is uitgedijd naar alle activiteiten van de vereniging.

Want elke actie die je onderneemt kan imago bepalend zijn.  Elke aspect van je werking kan een positieve of negatieve connotatie opwekken bij je mogelijke leden of publieksgroepen.  Hen het gevoel geven dat je luistert naar noden en wensen is zo mogelijk nog het machtigste direct marketing marketinginstrument dat een vereniging in handen heeft.

[Alexander Saron]


#TFOA 75: (Social Media) Press Releases

Het moet gezegd dat het klassieke persbericht de laatste jaren aan kracht inboet. De inbox van de doorsnee journalist puilt elke dag uit met talloze persberichten van allerlei afzender s. Er zijn enkele trucjes om je van de massa te onderscheiden. Je bericht moet al een heel grote nieuwswaarde hebben om nog in het oog te springen. De timing van verzending en een goede verstandhouding zijn cruciaal. De juiste toon en schrijfstijl zijn in feite van een even groot belang. Vermijd verkooppraatjes en zorg ervoor dat de titel samen met de eerste alinea een samenvatting vormen van de boodschap die je wilt meegeven.

De opkomst van de Social Media enkele jaren geleden schiep een nieuwe mogelijkheid om op eenvoudige manier de kansen op redactionele aandacht te vergroten. The “social media press release” is de elektronische broer van de perskit. Het postpakket met folders en brochures wordt  vervangen door  een digitaal platform met  video’s, blogs  en digitale afbeeldingen. Het combineert deze elementen tot een ideale mix die van efficiënte informatie verspreiding op het web mogelijk maakt. Reken hier nog even het voordeel van mircrobloggingsites bij die zeer snel aanpassingen en updates mogelijk maken en het concept is volledig waterdicht.

Tijd om dieper in te gaan op de essentiële principes voor een goede Social Media Press Release. Heel wat auteurs verwijzen graag naar de belangrijkste “ stelregels” die gelden voor onderhouden van en blog. Het “medium” valt of staat met de juiste tone-of-voice.  Kies voor een vlotte tekst zonder al teveel moeilijke woorden en zonder opsommingen. In deze context probeer je namelijk 3 verschillende doelgroepen aan te spreken: de media, de zogenaamde online opinion leaders en het grote publiek. In het bijzonder de laatste 2 zijn belangrijk om de impact op de pers te vergroten. De kans dat je bericht opgenomen wordt in de media neemt toe naarmate er meer mensen je bericht doorlinken, verder posten en retweeten. Vergeet ook de links met bijlage, afbeeldingen en andere multimedia zoals Slideshare niet. Ze maken je berichten aantrekkelijker in de information overload   die het wereldwijde web ons biedt. Het staat ook buiten kijf dat  de verstuurde berichten relevant moeten zijn om een duurzame te kunnen opbouwen.

Interessante lectuur:

http://www.socialfish.org/2010/05/the-art-of-creating-a-social-media-press-release.html

http://www.copyblogger.com/social-media-press-release/

http://www.marketingfacts.nl/berichten/na_de_social_media_release_ook_een_social_media_press_kit/

[Alexander Saron]


#TFOA 74: Communication – Never underestimate it.

Quoting for future reference Frank Fortin:

“Communications is the vital skill that moves all relationships. Association management is a person-focused profession, and all associations need a staff with a variety of competencies within the field of communications.”

[Alexander Saron]


#TFOA 73: Should we go mobile (yet)?

Het al dan niet aanwezig zijn op mobiel internet is een discussie die u waarschijnlijk niet ontgaan is. Het aantal applicaties en nieuwe types Smartphones blijft exponentieel groeien. Hier komt nog eens bij dat de technologie een steeds groter publiek bereikt door de gedaalde kostprijs van zowel de toestellen als de verbindingen.  We hebben op zijn zachtst gezegd dus redenen genoeg om aan te nemen dat ook verenigingen in de toekomst met het mobiele web zullen geconfronteerd worden. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Het moet wel gezegd, dat ons land een gigantische achterstand heeft opgelopen tegenover de Angelsaksische wereld. We kunnen natuurlijk iets leren uit hun voorsprong.  We kunnen de beginnersfouten omzeilen. Jeff De Cagna heeft vastgesteld dat verenigingen voor een grote uitdaging staan. Ze moeten opnieuw de denkoefeningen maken over de manier waarop ze zullen omgaan met hun leden, hen diensten zullen leveren en dus een meerwaarde zullen bieden.

De uitdaging ligt in het ombuigen van de ogenschijnlijke bedreiging naar het benutten van een kans. De eerst belangrijke les: de context bepaalt altijd de inhoud. Het mobiel internet groeit uit tot een plaats waar de gebruiker snel en zeer specifieke informatie wil vinden. Wat kan dat nu betekenen voor verenigingen?  ASEA somt enkele mogelijkheden op :  van crowdsourcing bij lobbywerk  via twitter  over het volgen van nieuwsfeeds op je smartphone tot het informeren van je leden over last-minute wijzigingen via sms.

When will be right time to go mobile?-remains unanswered!

Wanneer je leden daar klaar voor zijn.  De meest gebruikte webtoepassingen zoals bv. Twitter, Blogger is trouwens al gratis beschikbaar in mobiele versie. Het ontwikkelen van een mobiele website is leuk maar duur. Het zou zonde zijn om hierin te investeren wanneer je leden er niet voor te vinden zijn.

[Alexander Saron]


#TFOA 72 : Engagement

 Quoting for future reference David Gammel on engagement within associations. A must read article.

“Strategy is the bridge between mission and action. Viewing engagement with your organization through the metaphor of a planned progression helps you to not only provide a diversified set of offerings in a logical sequence but will also help to retain and increase engagement rapidly with each person who comes into contact with your organization. This makes engagement a strategic bridge from your mission to the actual products, programs, and services that you offer.

The key to successful engagement is to have many opportunities before and after membership that accelerate people from low to high throughout the course of their relationship with the organization. Each level must be designed with the intent to graduate people to higher-value actions and activities to maximize the health of the organization. This definition and visualization of engagement acceleration makes it easy to spot specific areas where a focused investment can pay off handsomely. “

[Alexander Saron]


#TFOA 71: Less is more: back to the basics.

Jeff Cufaude hekelt het feit dat er de laatste tijd enorm veel nieuwe termen over bestuur opduiken in de internetwereld. Hij stelt dat een aanzienlijk deel van deze nieuwe termen geen meerwaarde betekenen voor de bestuurders van organisaties. Ze zijn vaak te vaag en holistisch of proberen de betekenis van bestaande begrippen te vervangen. Hij stelt dat we terug naar de eenvoudige kernwaarden moeten gaan. Woorden kunnen enorm krachtig zijn, maar de verdeeldheid van tegenwoordig verzwakt ze. Om op een optimale manier te communiceren en besturen moet je zelf goed weten waar je mee bezig bent. Ik geef toe, zelfs voor een Gen-Y’er  is het soms moeilijk om het bos te zien tussen de bomen.

“What if we declared a terminology truce?  Can we quit trading terms and acknowledge that any successful organization needs at least the following?

  • A meaningful reason for existing (purpose or mission)
  • A clear sense of organizational identity (brand or core values)
  • A challenging future result worth creating (BHAG or vision)
  • Programs and services of increasing value to stakeholders (innovation)
  • Steps for achieving the desired results (strategy or plan)
  • A framework for leveraging resources in pursuit of the results (operational plan) “

Het probleem is breder dan dit. We mogen ons doel niet voorbij schieten door ons teveel te concentreren op de uitbreiding van ons vakjargon. De terminologie van de strategieën en middelen waarmee de organisatie willen laten groeien, eist teveel van onze aandacht op. Nieuwe trends en mogelijkheden veranderen de basisprincipes van een organisatie niet. Iedere organisatie moet een reden hebben waarom ze bestaat en moet een visie hebben op de toekomst. Het is niet omdat er een nieuwe methode bestaat dat de manna plots uit de hemel zal komen vallen. De focus moet liggen op de resultaten die je wil bereiken en niet op het ingewikkeld formuleren van hetgeen waarmee je bezig bent. Het gebruik van een nieuw instrument is een middel en geen doel op zich. Cufaude zegt dat benaming er niets toe doet, wel het effect dat je ermee bereikt.

“So let’s spend less time talking about terms and more time making meaningful choices that move our organizations forward.”

[Alexander Saron]