#TFOA 71: Less is more: back to the basics.

Jeff Cufaude hekelt het feit dat er de laatste tijd enorm veel nieuwe termen over bestuur opduiken in de internetwereld. Hij stelt dat een aanzienlijk deel van deze nieuwe termen geen meerwaarde betekenen voor de bestuurders van organisaties. Ze zijn vaak te vaag en holistisch of proberen de betekenis van bestaande begrippen te vervangen. Hij stelt dat we terug naar de eenvoudige kernwaarden moeten gaan. Woorden kunnen enorm krachtig zijn, maar de verdeeldheid van tegenwoordig verzwakt ze. Om op een optimale manier te communiceren en besturen moet je zelf goed weten waar je mee bezig bent. Ik geef toe, zelfs voor een Gen-Y’er  is het soms moeilijk om het bos te zien tussen de bomen.

“What if we declared a terminology truce?  Can we quit trading terms and acknowledge that any successful organization needs at least the following?

  • A meaningful reason for existing (purpose or mission)
  • A clear sense of organizational identity (brand or core values)
  • A challenging future result worth creating (BHAG or vision)
  • Programs and services of increasing value to stakeholders (innovation)
  • Steps for achieving the desired results (strategy or plan)
  • A framework for leveraging resources in pursuit of the results (operational plan) “

Het probleem is breder dan dit. We mogen ons doel niet voorbij schieten door ons teveel te concentreren op de uitbreiding van ons vakjargon. De terminologie van de strategieën en middelen waarmee de organisatie willen laten groeien, eist teveel van onze aandacht op. Nieuwe trends en mogelijkheden veranderen de basisprincipes van een organisatie niet. Iedere organisatie moet een reden hebben waarom ze bestaat en moet een visie hebben op de toekomst. Het is niet omdat er een nieuwe methode bestaat dat de manna plots uit de hemel zal komen vallen. De focus moet liggen op de resultaten die je wil bereiken en niet op het ingewikkeld formuleren van hetgeen waarmee je bezig bent. Het gebruik van een nieuw instrument is een middel en geen doel op zich. Cufaude zegt dat benaming er niets toe doet, wel het effect dat je ermee bereikt.

“So let’s spend less time talking about terms and more time making meaningful choices that move our organizations forward.”

[Alexander Saron]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: