#TFOA 77: Jonge Honden en de toekomst van de journalistiek

Ik heb met veel plezier Jonge Honden – Is er nog toekomst voor de journalistiek ? gelezen. Deze jubileumuitgave van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek laat 10 verfrissende visies over journalistiek aan bod komen.

Wat opvalt is de brede consensus dat de toekomstige journalist volledig anders zal werken dan voorheen. De journalist van de toekomst moet gepassioneerd zijn door zijn métier, een ondernemer in alle betekenissen van het woord. Flexibel en onderlegd in het gebruik van alle mogelijke tools die hij ter beschikking heeft: zij het de mogelijkheid om zich fysisch te verplaatsen of virtueel te informeren. En tegelijk een producent van nieuws, gebruik makend van internet, blogs, twitter. Heel wat scenario’s over hoe media en printed media in het bijzonder zullen evolueren passeren de revue.

Ik bleef wel wat op mijn honger zitten wat  de ‘content’ zelf betreft. Dat nieuws niet langer enkel via de telex binnenloopt mag duidelijk zijn. Maar nog belangrijker dan de hoeveelheid , is dat de aard en bijgevolg ook kwaliteit van informatie veranderd is. Een grote diversiteit aan bronnen mag dan nog de validatie van nieuws bevorderen, het blijft de taak van een journalist om een goeie filter te vormen: om de zaken juist te interpreteren en in de juiste context te plaatsen.  Daar blijken deze overigens opvallend erg jonge honden, minder mee bezig te zijn. Twee uur per dag RSS-feeds lezen is niet voor iedereen haalbaar om bij te blijven. Kunnen vertrouwen op een medium of een journalist met reputatie, iemand die je blindelings vertrouwt een correcte selectie en bewerking te maken – dat is de kwaliteitsjournalistiek die we nodig  hebben.  Shirky’s publish-then-filter is ongetwijfeld een interessant uitgangspunt, maar voor wie tijd schaars is, zullen goeie filters essentieel blijven.

En dat brengt ons uiteraard terug naar de rol die beroepsverenigingen en sectororganisaties  als aanbieders van unieke en onversneden content kunnen spelen (zie Sectorlink.be). Uniek in de zin dat de ‘content’ ontstaat in de schoot van de organisatie, dankzij de expertise van stafmedewerkers, al dan niet gebaseerd op de kennis van de leden, ingewonnen via community-sourcing. Onversneden, in de zin dat organisaties, weinig of geen ‘ruis’ genereren in het creëren van de content: er hoeft immers geen afweging te gebeuren tussen verschillende  bronnen, geen nuancering  in analyse. Feiten zijn feiten, wat voor journalisten alleen maar voordelen kan bieden.

Hoe belangrijk die content dan wel mag zijn voor beroepsverenigingen en sectororganisaties komt binnenkort aan bod op TFOA.be.

Jonge Honden (ISBN 9789056179489) : http://www.fondspascaldecroos.org/inhoud/nieuws/jonge-honden

[Marc Mestdagh]


One response to “#TFOA 77: Jonge Honden en de toekomst van de journalistiek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: