#TFOA 79: Oldschool tactics can still do the job

Klassieke communicatie-instrumenten hebben nog steeds hun kwaliteiten.  Print kan een comeback maken onder vorm van direct mailings. Zeker wanneer de” content “ gepersonaliseerd wordt.  Digital print biedt de mogelijkheid om gepersonaliseerd drukwerk te realiseren op een kleine oplage voor een prijs die goed binnen de perken blijft. Verenigingen zijn sociale organisaties. Potentiële en effectieve leden het gevoel geven dat ze persoonlijk aangesproken worden is zelfs een noodzaak binnen Association Management.  Iets wat een moeilijke kwestie kan zijn bij het gebruik van Social Media en in het bijzonder wanneer de vereniging niet-leden of beursbezoekers probeert aan te spreken.

Niemand zal weerleggen dat het internet met zijn vele mogelijkheden de meeste verenigingen veel quick wins heeft opgeleverd. Niet in het minst door de lage kostprijs van deze media. In deze crisistijden is dat mooi meegenomen niet?  Sluit als een bus , Social Media zijn een verrijking voor  marketing voor vereniging en , maar we moeten er  opletten dat we onszelf in de toekomst niet tegenkomen. Blind vertouwen in de toekomst kan gevaarlijk zijn.  Er zijn kansen om concurrenten , die enkel op het paard van de Social Media wedden, af te troeven.

Het speelt in ons eigen voordeel om de nieuwe media van tijd tot eens links te laten liggen.  Een telefoongesprek of een persoonlijke brief kunnen nog steeds op heel wat sympathie rekenen bij iedereen die betrokken is bij een vereniging. Persoonlijk contact blijft immers waardevol binnen een sector dat net is opgebouwd rond sociale principes.

De kracht van de klassieke- instrumenten zit net daar waar Social Media te kort komen. De aanwezigheid van de vereniging op de Social Media toont aan dat de leefwereld van haar leden haar niet vreemd is. In dialoog treden met de leden toont aan dat hun mening apprecieert en dat ze berokken worden bij de werking van de vereniging. Het persoonlijk aanspreken van de leden is de overtreffende trap. Dit superlatief  toont aan waarover het werkelijk gaat: elk lid heeft zijn waarde en inbreng in de vereniging. Beide partners kunnen niet zonder elkaar. Samen staan ze dan ook sterk. Net zoals beide tactieken. Beiden samen inzetten ( door ze in feite af te wisselen) zorgt voor een optimaal resultaat. Bied je leden een stem.

“What I’m suggesting is to skip the new media approach every once in a while and instead send a custom-printed, personalized note to members.  Or, pick up the phone and call a handful of past attendee loyalists who may be on the fence about attending an event this year because they haven’t heard an actual human voice in a while.”

Naar: Smartblogs Insights: Back to the Future

[Alexander Saron]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: