Crowdsourcing for communities

“The central principle of crowdsourcing is that the group contains more knowledge than individuals. The trick lies in creating the conditions in which they’ll express that knowledge.”

Crowdsourcing van Jeff Howe gaat een stap verder dan Wisdom of the Crowds. Nu we de kracht van de ‘crowd’ onderkend hebben, kunnen we daar actief iets mee gaan doen. En Howe toont aan dat het niet zo moeilijk is om mensen te overtuigen.

“People derive enormous pleasure from cultivating their talents and from passing on what they’ve learned to others. Collaboration, in the context of crowdsourcing, is its own reward.”

Howe toont overtuigend aan dat de Power of the Crowd een belangrijke drijfveer, zo niet het fundament voor toekomstige bedrijven kan worden. Dit betekent uiteraard een ingrijpende verandering van de manier waarop we nu over organisaties met hun traditionele hiërarchische structuren denken. Dat neemt niet weg dat het een moeilijke evenwichtsoefening blijft.

Tot slot nog een belangrijke kanttekening die ook voor verenigingen en vooral voor de verenigingsmanagers van belang kan zijn:

“People might be enthusiastic and capable of some level of self-organization according to their interests and abilities, but they also require direction and guidance and someone to answer their questions. (…) Communities need community leaders.”

 Crowdsourcing by Jeff Howe (ISBN 9780307396211)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: