Monthly Archives: June 2011

Europese (internationale) trends inzake verenigingsmanagement

Vorige week lichtte Nikki Walker, VP van MCI de hier al aan bod gekomen studie “Strategies for tomorrow’s Innovative Associations” toe voorafgaand aan de Algemene Vergadering van ESAE (European Society of Association Executives).

Uit het interactieve debat achteraf zijn mij de volgende drie zaken bijgebleven:

1. De algemene mondialisering van industriële activiteiten leidt tot grote verschuivingen binnen het verenigingenlandschap, zowel structureel (grotere spelers die hun belangen ook direct, buiten de sectororganisatie om, weten te behartigen) als geografisch (de opkomst van de BRIKS-landen leidt tot een nieuwe verenigingencultuur).

2. Binnen de Europese verenigingencommunity in Brussel is er een toenemend gevoel van concurrentie tussen de diverse verenigingen en lobbygroepen. Om dit te counteren worden one-issue samenwerkingsverbanden afgesloten tussen zowel concurrerende als complementaire (schakels binnen eenzelfde waardeketen) organisaties.

3. Tot slot kwam ook het opvallend lage cijfer (11%) uit het onderzoek inzake gebruik van social media ter sprake. Het toenemende belang ervan werd niet in vraag gesteld, al is het voor sommigen echt niet duidelijk hoe eraan te beginnen. Er bleek echter wel een grote onzekerheid over hoe de volgende generatie verenigingsmanagers (zog. Generation Y) het typische ‘consensusmodel’ van beroepsverenigingen en sectororganisaties zal invullen.

Link naar MCI Whitepaper http://www.mci-group.com/~/media/MCI/Files/WhitePapers/amc_whitepaper_161210.ashx

Advertisement