Europese (internationale) trends inzake verenigingsmanagement

Vorige week lichtte Nikki Walker, VP van MCI de hier al aan bod gekomen studie “Strategies for tomorrow’s Innovative Associations” toe voorafgaand aan de Algemene Vergadering van ESAE (European Society of Association Executives).

Uit het interactieve debat achteraf zijn mij de volgende drie zaken bijgebleven:

1. De algemene mondialisering van industriële activiteiten leidt tot grote verschuivingen binnen het verenigingenlandschap, zowel structureel (grotere spelers die hun belangen ook direct, buiten de sectororganisatie om, weten te behartigen) als geografisch (de opkomst van de BRIKS-landen leidt tot een nieuwe verenigingencultuur).

2. Binnen de Europese verenigingencommunity in Brussel is er een toenemend gevoel van concurrentie tussen de diverse verenigingen en lobbygroepen. Om dit te counteren worden one-issue samenwerkingsverbanden afgesloten tussen zowel concurrerende als complementaire (schakels binnen eenzelfde waardeketen) organisaties.

3. Tot slot kwam ook het opvallend lage cijfer (11%) uit het onderzoek inzake gebruik van social media ter sprake. Het toenemende belang ervan werd niet in vraag gesteld, al is het voor sommigen echt niet duidelijk hoe eraan te beginnen. Er bleek echter wel een grote onzekerheid over hoe de volgende generatie verenigingsmanagers (zog. Generation Y) het typische ‘consensusmodel’ van beroepsverenigingen en sectororganisaties zal invullen.

Link naar MCI Whitepaper http://www.mci-group.com/~/media/MCI/Files/WhitePapers/amc_whitepaper_161210.ashx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: