Eerst social, dan pas social media

Morgen ga ik naar Baarn voor het 3e VM trendscongres met de welluidende titel “Binden en verbinden in het sociale media tijdperk”. Tijd dus om mezelf wat voor te bereiden. De Hollandse collega’s staan al zo veel verder dan wij op het vlak van verenigingsmanagement – niet afgaan is dus de boodschap!

De vraag uit de aankondiging van het congres is: “Zou een vereniging door de inzet van sociale media de binding en verbinding met de leden juist kunnen versterken?” En eigenlijk zou de vraag moeten zijn: “Is onze vereniging voldoende sociaal opdat sociale media zinvol zijn om onze leden beter te binden?” Er wordt al te gemakkelijk gedacht dat het invoeren van sociale media een succesverhaal wordt zodra dit als een strategisch keuze naar voor wordt geschoven, er een social media plan wordt uitgeschreven en er ook nog eens een jonge kracht ingeschakeld wordt die overweg kan met twitter en facebook.

Helaas, pindakaas, zo werkt het dus jammer genoeg niet. Een organisatie zonder cultuur van communicatie en interactie met de leden (een goed telefoongesprek of een lange fax zijn ook mooie voorbeelden van co-creatie), een organisatie die amper weet wie de actoren (overheid, media, zusterorganisaties, key-players,…) zijn waar het eigenlijk al jaren had mee moeten communiceren, kunnen met de nieuwe twitteraccount hoogstens schreeuwen tegen de internetsterren. Als leden vroeger al niet naar events kwamen, waarom zouden ze nu opeens de online community willen bevolken. Als de nieuwsbrief ongeopend bij het oud papier kwam, waarom zou men dan nu een spervuur van spitsvondige tweets willen ondergaan. Organisaties die gaandeweg verleerd zijn om sociaal te zijn en zich vooral naar het eigen voortbestaan richten of bij voorkeur herhalen wat al jaren werkt, zullen van hun met hoge verwachtingen opgestarte social media inspanningen enkel whiplash ondervinden, en er bijgevolg een barstende koppijn aan over houden.

Ondanks vele goede bedoelingen om op de social media trein te springen, vrees ik dat voor veel organisaties die deur beter nog even dicht blijft. Maar ongetwijfeld zal ik hierin morgen zwaar tegengesproken worden.

Programma: http://www.vm-online.nl/evenementen/trendscongres/programma

Volg ook op twitter met #vmtrends11


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: