Wat ik niet heb geleerd op het #VMtrends11 congres ?

Een studiedag hoeft niet alle vragen te beantwoorden, mag er zelfs ook nieuwe oproepen. Dat social media, hoe je het ook  theoretisch, terminologisch verpakt, voor organisaties een win kan betekenen is gemeengoed. Vanuit een strategische aanpak, gekoppeld aan de waarden van de organisatie, ligt de weg open om niet alleen de organisatie, maar ook de wereld te veranderen. In de praktijk vertaalt dit zich dan dat we gewoon met z’n allen in het sociale mediawater duiken en zwemmen en hopen ergens een veilige boord te vinden. En daar is niks mis mee – al doende leert men. Tot daar de context.

Wat ontbreekt is een antwoord op de vraag hoe beroeps- en brancheverenigingen binnen die context stand zullen houden of überhaupt nog bestaansrecht hebben. Laten we de ‘charities’ en ledenorganisaties die een algemeen belang (zoals WNF) beogen even buiten beschouwing. Social media spelen daar een heel andere rol: de call-to-action is en blijft doneren. Alle acties, of het nu communicatie, branding, ledenbinding of ledenservice is, wijzen in die richting.

Bij beroeps- en brancheverenigingen speelt een andere, complexere dynamiek. Als we er Tacks propellor bij nemen valt het op dat social media wel op elk blad(collectief organiseren, strategische belangen positioneren, individueel profiteren) lijkt in te spelen, maar ook op de centrale as (infrastructuur). En daar zit juist de missing link: je kan als organisatie social media in de ruimste zin (sociale netwerken, co-creatie, membersourcing,…) inschakelen en op diverse punten successen boeken, maar welke ‘overall’ impact heeft dit op het wezen van de organisatie. Een propellor met ongelijke bladen en een te dunne aandrijfas is niet wat we nodig hebben. De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen (algemeen, collectief, individueel), de verschillende stakeholders, de overvloed aan informatie, de permanent wijzigende omstandigheden waarin leden zich bevinden, en daaronder een infrastructuur/organisatie plaatsen die dit kan dragen. Internet en sociale tools zijn hierbij uiteraard belangrijke instrumenten, maar laten we niet vergeten dat het dezelfde tools zijn die het net makkelijk maken (en misschien ook een grotere impact hebben) om zichzelf te organiseren zonder al die formele dingen.

Het verhaal van de Communitymanagers is een succes op het niveau van de thematische community binnen de LinkedIngroep. Maar ondanks de strenge preselectie (slechts 10% van de geïnteresseerden krijgt toegang) en het zacht afdwingen van commitment blijkt de conversie (minder dan 20%) naar een ‘beroepsvereniging’ toch niet zo voor de hand te liggen.  Welk propellorblad hapert, is de aandrijfas niet te dun?

De sectororganisatie CBW-Mitex bewandelt de tegenovergestelde weg door te  getuigen van een grote flexibiliteit waarmee het zich ten dienste van de leden aanpast en herdefinieert, onder meer door actief internet en social media in te zetten om een meer open organisatie te krijgen. Dat de organisatie menselijker en de ledenservice beter wordt is een mooi resultaat, maar dat de volledige sector onder druk staat (30% inkrimping wordt voorspeld) is niet zomaar even via twitter of facebook op te vangen. Wat is de impact hiervan op de organisatie, welk propellorblad dreigt het geheel asynchroon te laten draaien ?

Binden en verbinden is ongetwijfeld key voor verenigingen. Maar dan moet er wel iets zijn waarrond men kan binden en verbinden. Sociale tools zijn niet meer dan ‘lijm’ en we weten allemaal dat niet alles zomaar aan mekaar blijft kleven. Wat ik dus niet geleerd heb, is hoe een organisatie zich meer dan enkel weerbaar maakt tegen de permanente druk van externe factoren die het wezen van de organisatie (lees: het doel waarvoor de organisatie staat) in vraag stelt.


One response to “Wat ik niet heb geleerd op het #VMtrends11 congres ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: