Monthly Archives: November 2011

Gelezen en goedgekeurd: The Competition Within (R. Rolfes)

Het boek The Competition Within van Rebecca Rolfes draagt de veelzeggende ondertitel How Members Will Reinvent Associations. Voor het eerst ondervinden verenigingen concurrentie ten gevolge van evoluties op het vlak van technologie (internet en social media) en globalisatie. Voor Rolfes betekent dit een verontrustende vaststelling, want die externe evoluties zorgen op de eerste plaats voor concurrentie die komt vanuit de eigen rangen, namelijk de leden van de organisatie. “Online communities provide a new, instantaneous way to associate with like-minded people. They operate around the clock and with no fees attached.” Meer nog hét lidmaatschap bestaat niet meer – leden zijn veeleisend: “I want a membership made for me alone.”

Daar ligt dan ook de uitdaging voor veel verenigingen: “If associations are to survive, they must figure out how to ensure that “us” remains more important than “me”. Maar leden willen een onmiddellijke invulling van hun behoeften. ” Long-range commitment is built on short-term satisfaction consistently delivered. An association’s purview as the honest broker or the independent third party certainly has value, but the market will not wait for it on that account.” Een belangrijke evolutie die Rolfes ziet is het verder uitbouwen van ‘services’ los van lidgelden: “This enables buyers to short-circuit the slowness of associations. They can buy what they want and leave.” Uiteraard is dit niet zonder risico om de finaliteit van de vereniging, de “us” te ondermijnen. 

Eén van de dingen die een vereniging kan doen om relevant te blijven is inzetten op ‘research’: “Associations can create extremely valuable research that no for-profit company can provide Associations leverage their relationships with members into data that is unavailable anywhere else.”

En ook voor de bestuurders van een vereniging heeft Rolfes een duidelijke boodschap: “The board has got to be out there into the future”.

Finale boodschap is dus: lezen dat boek !

 Uitgeverij iUniverse- ISBN 978-0-595-52695-6

(bijdrage ook verschenen in de newsletter voor verenigingsprofessionals Zeppos #24 – http://www.bsae.be/zo )

Advertisement