Wat een bestuurder verwacht wordt te doen, of net niet…

Hierna volgt het resultaat van enkele zomerse gedachten rond de functie(-invulling) van bestuurders binnen een beroepsvereniging en/of sectororganisatie.

Charter van de bestuurder

 1. De bestuurder is mede verantwoordelijk voor het definiëren van de missie, de visie en de waarden van de organisatie, alsook voor het opvolgen en periodiek evalueren ervan
 2. De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie (vzw-wetgeving, sectorale wetgeving) alsook de ‘zelfopgelegde’ afspraken (bv. huishoudelijk reglement)
 3. De bestuurder respecteert in het bijzonder de governance-afspraken tussen de raad van bestuur en het uitvoerend orgaan (secretariaat, bureau,…).
 4. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie
 5. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel
 6. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen
 7. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en aanvaardt voor zijn eigen bijdrage periodiek geëvalueerd te worden
 8. De bestuurder heeft kennis van en inzicht in zijn  mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke riscico’s (liabilities) van de organisatie
 9. De bestuurder houdt toezicht op de werking van organisatie (bv. boekhouding, externe communicatie), desgevallend bijgestaan door derden
 10. De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders (op de eerste plaats de collega-bestuurders en de leden) voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bv. inzake lobbying, externe representatie van de organisatie)

Benieuwd naar reacties hierop. Is dit overzicht volledig, kan het aangenomen worden door bestuurders, is het zinvol voor een organisatie om dit als ‘gedragscode’ op te leggen aan haar bestuurders? Benieuwd…

Update: Deze discussie loopt ook op de LinkedIn groep van BSAE (http://bit.ly/beverman) !

Advertisement

2 responses to “Wat een bestuurder verwacht wordt te doen, of net niet…

 • Vincent Vandenameele

  Interessant. Binnenkort heb ik een gesprek met juridische dienst van VSDC om te bekijken hoe wij onze Raad van Beheer verder kunnen optimaliseren, nieuwe leden aantrekken, etc. Dit kan inspiratie opleveren. Ik kan me wel vinden in de verschillende punten. Alleen vind ik het niet de taak van een bestuurder om ook met externe communicatie bezig te zijn, dit is het secretariaat / directie die hierop moet toezien en ter info voorleggen aan bestuur.

  • Marc Mestdagh

   Vincent, dank voor je reactie. In puntje 9 is er enkel sprake van een vorm van \’toezicht\’ op de externe communicatie – dat komt dus overeen met jouw bezorgdheid. Tenzij je het over 10. hebt waar sprake is van externe representatie e.d. – dat soort \’ambassadeurschap\’ van de bestuurder is helemaal anders dan externe communicatie, maar lijkt me niettemin toch nuttig en dus best ook transparant en binnen afsprakenkader te vatten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: