Wat overblijft van het lidmaatschap na een workshop met Sarah Sladek*

Het boek ‘The end of membership as we know it’ van Sarah Sladek zit goed in mekaar, je leest er zo door. Het schetst mooi de bijna ondraaglijke impact van technologie – het internet in het bijzonder – op de maatschappij en uiteraard ook op ledenverenigingen. Wat ik mezelf verplichtte te onthouden is dat verenigingen naar de toekomstige generaties van leden én bestuurders moeten kijken. Verenigingsprofessionals zijn dus toekomstwerkers en volgens Sladek heb je die jonge professionals bij voorkeur nu al in huis.

De live presentatie ging onvermijdelijk wat korter door de bocht, maar bracht toch wel een boeiend reflectiemoment over de problemen waar verenigingen morgen tegen aan zullen kijken als ze nu niet veranderen. Het interactieve element van de workshop creëerde bij de deelnemers bij momenten een sfeer van collectieve loutering en besef dat we er niet alleen voor staan.

Ik geloof graag dat ledenvoordelen door de nieuwe generaties anders gepercipieerd worden maar dat een extreme vorm van personalisering van ‘services’ en 24/7 beschikbaarheid de oplossing zijn betwijfel ik. Net zoals ik er ook niet van overtuigd ben dat de opkomende horde professionals de vorige generatie op ‘speed’ zou zijn. Nu de smartphone ons permanent met de wereld connecteert, lijkt er mij opnieuw ruimte en tijd om te verstillen. Moet een goed werkende beroepsvereniging of sectororganisatie mij net niet die rust verzekeren? Ik wil niet na middernacht nog een app van mijn organisatie moeten raadplegen om op zoek te gaan naar een voor mij op maat gemaakte dienst. Ik wil dat mijn organisatie proactief werkt en voor mij een mooie, brede comfortzone bouwt. En dat mag tegelijk ook voor mijn collega’s, al zijn die misschien concurrenten: samen kunnen we de taart groter maken.

Daarom reken ik erop dat de verenigingsprofessionals binnen mijn vereniging toekomstwerkers zijn, en dan geeft het niet dat mijn lidgeld niet uitsluitend aan mij besteed wordt. Dat soort solidariteit moet de basis blijven van ledenorganisaties, en daar zijn middelen voor nodig, middelen die uit een onbaatzuchtig lidmaatschap moet komen: ‘what’s in it for us’. Een sociale dimensie die ook Sladek meent te onderkennen bij de nieuwe generatie professionals. Er is dus nog hoop !

 

_______

* VM voorjaarcongres, Den Haag, 9 april 2013


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: