Mijn Leden Klanten Paradox

De paradox houdt in dat naarmate je meer tegemoetkomt aan het “what’s in it for me”-gevoel van leden, hoe beperkter de doelgroep wordt en hoe hoger de kost. Als organisatie moet je weten waar het kantelmoment (het snijpunt in het midden) ligt tussen het solidariteitsprincipe van de ledenvoordelen (de voordelen zijn toegankelijk voor heel wat leden, maar niet alle leden vragen alle diensten op hetzelfde moment) en het aanbieden van ledendiensten (waarbij de kost zo hoogt ligt dat je die ofwel met generieke middelen compenseert ofwel verhaal je de diensten op het lid zelf, de steile gele lijn).

LedenKlantenParadoxMestdagh

Dan kom je terecht in een ‘servicing’-omgeving, met als extreme vorm de one-on-one relatie (diensten of producten op maat van één lid) – helemaal rechts in het schema . Het logische vervolg, evenwel niet zonder gevaren, is dat de organisatie de leden als klanten beschouwt. Indien een klant niet tevreden is over de dienst zal hij makkelijker van ‘leverancier’ veranderen. Zodra een organisatie zijn leden klant noemt, zal het des te moeilijker worden om ze als lid te behouden.

Meer weten hoe dit schema van toepassing kan zijn op uw vereniging, neem gerust contact met mij op.

(c) 2013 – Marc Mestdagh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: