Monthly Archives: November 2013

From AMC to AMS and back – an eye-opener for association management professionals

Last week 2Mpact organized* an event in Brussels with representatives of several European countries. What was set out to be a meet-up of AMC’s (Association Management Companies) turned out somewhat differently. Although everyone was professionally linked to association management, the companies they belong to mostly were no established AMC’s as such. Notwithstanding this, the event resulted in an interesting discussion and exchange of ideas and best practices on managing and servicing professional societies and trade associations. It definitely shed an eye-opening light on the concept of the AMC as a mature and well-defined business model in the association industry.

Before going further into this, we need to go back to the reason for existence of associations. If not promoting and organizing the sector, they tend to jump in where other organizations fail, or where it is unlikely for individual companies or professionals to play it solo slim. In the United States associations take on a lot of social functions that are not provided by the public authorities (e.g. social security, insurances, loans,…). Together with the advantage of big numbers, resulting in bigger resources, associations are in need of firm management: hence the opportunity for companies with high-level experts to provide a one-stop-shop solution (the so called AMC’s). It is an approach that has landed in the Brussels European and International association community and in some countries, like the Netherlands.

A lot of other European countries on the other hand, as we learned from the participants, tend to have a different approach to association management. This is not just the case for those with only recently evolving ‘civil societies’ (e.g. in former East-European countries); other countries have competing ‘mechanisms’  or traditions to organize sectors and markets (e.g. the obligatory membership of a Chambre of Commerce in Austria). Finally, specific needs of associations have triggered specialized services within existing companies: e.g. events and PCO’s, lobby /advocacy and PA-agencies, CPD and training companies. As became clear, there is a lot of association management going on, be it more as supporting association management services (AMS) than strategic, full-service association management (AMC).

Nevertheless, when confronted with the extra potential  of looking at association management from a clearly defined business model (e.g. the Pyramid-model presented by Tim Van der Rijken of Berenschot) and keeping in mind the unique selling proposition of an AMC as explained by Alfons Westgeest of Kellen Europe, all participants were excited by the insights for their own companies. Not only to get the basics right for their clients, but more importantly to create unique and added value for their own business environments of PCO, PA-agency and so on. And for the AMC’s present: they were reassured that association management – AMS or AMC – is facing a promising future.

* supported by Atrium Group and Kellen Europe (who also hosted the event at their offices)

Marc Mestdagh, 16.11.2013

Advertisement

Belangenbehartiging is niet de core business van beroepsverenigingen en sectororganisaties

Het zijn niet mijn woorden, maar ik kan er me heel erg in vinden. Het is de stelling van Peter Noordhoek, auteur van het boek Branchebrede kwaliteit*, die ik vorige week in Gouda ontmoette. We hadden het niet over de kwaliteit van kaas, maar wel over de gaten die beroepsverenigingen en sectororganisaties slaan door niet in te zetten op branchebrede kwaliteit.

Noordhoek pleit voor een nieuw positief paradigma, een herwaardering van de brancheverenigingen als dragers van het economisch elan, waarbij zelfregulering en zelforganisatie geen negatieve bijklank hebben. Integendeel, ze vormen de basis voor een dynamische benadering van het collectief organiseren van de sector, wat dan weer de ledenbinding ten goede komt. Hierbij moeten we vaststellen dat de spanning over wat een vereniging en haar leden van elkaar verwachten zich finaal altijd in een discussie over de kwaliteit vertaalt: wie mag toetreden, wie is representatief voor de sector, hoe kunnen we naar buiten toe aantonen dat we professioneel zijn, enzovoort.

Branchebrede kwaliteit is voor Noordhoek een evenwicht tussen ‘bewegen’ en ‘beheersen’. Veel kwaliteitsinitiatieven beperken zich tot het ‘beheersen’ van een bestaande situatie: we zijn goed bezig en zullen dat bewijzen en bestendigen door het invoeren van bv. een kwaliteitslabel of keurmerk. Tegelijk probeert men daarmee ook de overheid te overtuigen. Interessanter is de ontwikkeling waarbij de organisatie als gevolg van interne of externe factoren gedwongen wordt om te ‘bewegen’, om actief na te denken en te werken aan de kwaliteit van diensten, producten, processen van de leden van de organisatie. Belangrijk hierbij is dat we beginnen met een breuk te maken met het verleden en vooral met het klassieke denken over kwaliteit. Noordhoek noemt het ‘ontregelen, ontdekken en omdenken’. Laat dat samengaan met een actief richting geven aan het vak of het beroep en we komen al heel ver om vanuit de organisatie een brede gemeenschappelijke ‘fond’ inzake kwaliteitszorg te leggen voor een hele sector of beroepsgroep. Dat zorgt op zijn beurt voor de continuïteit en toekomst van de leden en is dus per definitie core-business van de organisatie. Organisaties die hierop inzetten benutten ten volle de kracht van de zelforganisatie en realiseren een optimale ledenbinding. De kracht en visie die ze uitstralen en feitelijk kunnen bewijzen, maken dat ze ‘incontournable’ zijn voor de stakeholders. Belangenbehartiging krijgt hierdoor een heel ander gezicht en wordt des te krachtiger en duurzamer dan eenzaam op de barricades te staan roepen om stakeholders te overtuigen dat men de beste is.

* Branchebrede kwaliteit van Peter Noordhoek is verschenen bij VM-uitgevers (isbn 9789080894303)