Monthly Archives: December 2013

Kunnen verenigingen hun voordeel halen uit de nieuwe mededingingswetgeving ?

Dankzij de deskundige toelichting van advocaat Olivier Dugardyn kregen de deelnemers aan de 8e BSAE meetup van verenigingsmanagers een inzicht in de aansprakelijkheden die bestuurders, verenigingsmanagers en personeel van verenigingen kunnen oplopen. In het bijzonder werd stil gestaan bij de nieuwe mededingingswet die ervoor moet zorgen dat er geen concurrentievervalsende afspraken en activiteiten in de schoot van federaties worden geïnitieerd.

Hoewel wetgeving automatisch een reflex van argwaan en voorzichtigheid lijkt teweeg te brengen, was de teneur van de lezing helemaal niet om de aanwezigen de daver op het lijf te jagen. Uiteraard vraagt het beheren en managen van een vzw enige omzichtigheid. In de praktijk schijnen bovendien net de kleinere organisaties gevoelig voor – meestal ongewilde – onzorgvuldigheid. In veel gevallen gaat het om administratieve formaliteiten zoals het niet naleven van de publicatieplicht, onduidelijkheid over het ‘mandaat’, een verkeerd gebruik van handtekeningsbevoegdheid, enzovoort. Zaken die met beperkte inspanning verholpen kunnen worden.

Centraal stond echter de nieuwe mededingingswetgeving, waarbij ‘nieuw’ eigenlijk enkel slaat op de toegevoegde persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders, managers (ook zij met managementvennootschap) en personeel. Iets wat vanuit de Europese wetgeving al ingevoerd werd in buurlanden, maar nu voor het eerst bij ons. Dit is weliswaar een belangrijke wijziging, maar ook hier weer geen reden tot paniek. Een goed inzicht in de problematiek is uiteraard wel wenselijk. En de vele praktische tips die de spreker gaf om al heel wat ellende te vermijden, stemden mij tot nadenken.

Hoe kan een organisatie haar voordeel halen uit de beperkingen die de wetgeving oplegt om concurrentievervalsing, kartelvorming en dergelijke te voorkomen ?

Ik probeer even los uit de pols een situatie te bedenken. Neem bijvoorbeeld data-verzameling en data-uitwisseling – ongetwijfeld core-business voor heel wat organisaties: wie doet wat op welke manier in onze sector? Breng dat in kaart en je geeft letterlijk ‘business intelligence’ aan de leden, maar mag het wel ? Nagaan waar je de wettelijke grens overschrijdt, kan leiden tot een nieuwe, bredere aanpak van data-analyse. Hierdoor krijg je misschien andere, niet marktverstorend, inzichten over de sector. Hoeveel producten en tegen welke verkoopprijs is niet aangeraden om te verspreiden onder mekaar, maar stel dat je informatie over de manier waarop producten door klanten ervaren worden (bv. via social media) gaat inventariseren. Stel dat je kwalitatieve opinies van key-players onder de leden koppelt aan ruwe publieke data zoals financiële gegevens, maar ook de toenemende publieke data inzake andere dan financiële prestaties (bv. in het kader van een duurzaamheidsrapport). Stel dat je niet enkel klanten betrekt maar ook kennis uit stakeholdersoverleg meeneemt bij de sectoranalyse ?  Stel dat…

Terwijl we toch een compliance-check doen inzake mededinging, is het misschien de moeite waard om hier dieper op in te gaan ?

 Meer weten ? Contacteer BSAE – Marc Mestdagh (marc@bsae.behttp://www.bsae.be)

Advertisement

Drowning by numbers – Are we in control of our members ?

Last week the European Society of Association Executives (ESAE) organized a peer2peer event in Brussels to find an answer to the question: Is Membership Dead? Being a member, I had the privilege to be one of the speakers warming up the audience for what turned out to be an interesting and lively discussion, covering almost every possible angle for today’s membership models.

While I took side for the more traditional approach, claiming that paid membership is necessary for the ‘mandate’ of the organization and for a healthy commitment of the members, my opponent  Dusan Jakovljevic, explained with ‘verve’ how his organization EEIP grew to over 35,000 members in only 3 years, combining freemium membership with intensive social media, sponsoring by the big players, entering into dialogue with various stakeholders, empowering virtual exchange of knowledge and so forth. As expected when you turn things black and white, a lot of interesting ‘grey shades’ popped up during the debate with the participants.

What struck me the most was the trending concept amongst some of these European/International organizations of the association as a ‘platform’ providing an interactive environment for large groups of members with different profiles, cultural and geographical backgrounds. Big numbers do not match well with small resources. Therefore, these platforms leave aside a centralized command and control approach, and stimulate members to actively engage with each other, sharing data and knowledge, cultivating responsible social curation and ethical behavior while enjoying all the powerful possibilities of the platform and its social media appendices.

Although authority and authenticity of the ‘content’ are still considered to be very important, as this has been core-business for many associations for a very long time, the overload of information and the speed of consuming it and bringing it into the decision-making process overrule these traditional principles of content dissemination. Good content will curate itself and members are smart enough to assess the value of it, making life a lot easier for the content managers within the associations.

Moreover, opening up the association to other member categories, and hence creating a more complex handling of member benefits (e.g. educational programs) and of organizational goals (e.g. creating consensus driven position papers), is clearly seen as an opportunity to create a broader support for more transparency towards all stakeholders and therefore enhancing the quality of their work and especially the advocacy.

This is consistent with my firm belief  that associations are no longer safe, closed fortresses. There is no business as usual anymore. Time has come to look outwardly and seek collaboration with others, be it at the level of new member categories within the value chain or in joining forces with friendly or competing organizations. In doing so, associations are challenged to become truly social (again).