Monthly Archives: September 2014

Komt er een vzw-portefeuille?

Het aantal nieuwe vzw’s neemt nog altijd toe. Bestaande organisaties groeien in personeel en verbreden hun werkterrein. Dat is niet enkel het geval in de socio-culturele sector, maar ook meer en meer in sectoren waar ook een economische finaliteit speelt, zoals de social non-profit en de zorgsector, maar uiteraard ook bij beroepsverenigingen en sectororganisaties. Hun aandeel binnen de grotere economische activiteit is niet te onderschatten. Toenemende reglementering (bv. strengere wetgeving op vzw’s , de nieuwe btw-regeling,…), in combinatie met een complexer maatschappelijk werkveld maken dat deze organisaties en hun professionals meer nood hebben aan ondersteuning en opleiding.

Bestaande mechanismen zoals de KMO-portefeuille zijn op vandaag weliswaar niet bruikbaar voor de vzw’s, maar zonder al te veel moeite  zou een ‘kopie’ van dit instrument inzetbaar kunnen zijn voor vzw’s.  Een aantal BSAE-leden vinden het dan ook opportuun om voor een dergelijke vzw-portefeuille te pleiten. De eerste contacten met de betrokken instanties (kabinet, administratie) werden hiervoor gelegd.

Wenst u hierbij betrokken te zijn, gelieve contact op te nemen met marc@bsae.be.
BSAE staat voor Belgian Society of Association Executives en is een netwerk van verenigingsdirecteurs: http://www.bsae.be

Advertisement