Monthly Archives: February 2015

Zijn verenigingsdirecteurs experten?

Korte bedenking naar aanleiding van de blogpost van Elke Wambacq over het Digital Minds initiatief van Minister De Croo.

Zie: http://elkewambacq.org/2015/02/11/waarom-digital-minds-geen-elite-mag-zijn/

Elke, ik vrees dat je redenering over experten niet helemaal klopt. Heel wat van de deelnemers van Digital Minds zijn directeurs of vertegenwoordigers van ledenorganisaties uit de digitale sector (Beltug, ISPA, FeWeb, Be-commerce…). Een expert  is iemand die ten persoonlijken titel expertise, als combinatie van kennis en ervaring, in een bepaald domein verworven heeft.  Verenigingsdirecteurs zijn de spreekbuis van een ledenachterban. Elke organisatie zal op haar beurt intern een oefening gedaan hebben over welke belangen ze vertegenwoordigd wil zien. Dat gebeurt soms via formele structuren van overleg in werkgroepen of commissies, maar evenzeer via een brede, interactieve en bottom-up approach binnen die ledenorganisaties. Maar ook, zoals in dit geval, over de organisatiegrenzen heen.

Als die directeurs al experten genoemd moeten worden is het omwille van hun expertise om dat soort intern overleg te organiseren en tot breed gedragen resultaten te komen. Dit houdt meer in dan collaboratief ideeën te verzamelen: het vergt verantwoordelijkheid om niet alleen te filteren maar ook om te cureren en afgewogen beslissingen te nemen om bepaalde zaken te prioritiseren of te laten vallen. Dit is vooral noodzakelijk om vanuit een ‘consensusdriven’ aanpak de belangen van alle leden op de best mogelijke manier te verdedigen tegenover een heel breed en divers spectrum aan  stakeholders (zusterorganisaties, overheid, beleidsmakers, enz.).  Daarbij spelen overigens ook allerlei externe factoren in mee: een organisatie leeft niet op een eiland en investeert permanent in het opvolgen van trends en ontwikkelingen.

Het is dus wat kort door de bocht om een lovenswaardig initiatief als Digital Minds als een oubollig clubje van ego’s af te schilderen. Voor organisaties als FeWeb is dit een succesvol resultaat van een campagne die nog vóór de verkiezingen van 2014 begonnen is met als doel de digitale agenda hoog op de politieke agenda te plaatsen. Waar voorheen geen enkele minister bevoegd was voor deze materie, zijn er inmiddels drie, nl. in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Wallonië en op federaal niveau. De eerste contacten leerden in elk geval dat er wederzijds respect is voor de sérieux waarop de digitale uitdagingen voor onze samenleving door de verschillende actoren worden aangepakt.

Dit neemt niet weg dat elk extra initiatief meer dan welkom is. De FeWeb-‘expert’ is zeker bereid om alle mogelijke input mee te nemen… (patrick@feweb.be)

Advertisement

Het solidariteitsdilemma – hoeveel wil je echt doen voor je leden ?

“You cannot be all things for all of your members all of the time”.

Dat is samengevat het solidariteitsprincipe op basis waarvan verenigingen hun schaarse middelen inzetten. En toch wil je zoveel mogelijk doen voor je leden om ze te bedienen en vooral te behouden. Hoe ziet het perfecte lid eruit voor jou: iemand die naar je events komt, iemand die je regelmatig eens opbelt met een vraag of een bezoekje wel op prijs stelt, een trouwe lezer van de nieuwsbrief, maar die ook laat weten als het wat minder is, iemand die in het extranet wel eens een discussie durft opstarten en niet nalaat suggesties te doen voor opleidingen?

Beeld je in dat alle leden zo zijn. Leuk, maar is het wel haalbaar voor de organisatie? Wil je weten hoe je daar het best mee omgaat, kom dan naar mijn inspiratiesessie over ledenbinding op 26 februari 2015 in Brussel.

Maak kans op een FREE ticket (waarde 125 EUR). Stuur ons een mail (josefien@2mpact.be) met een antwoord op volgende vraag. Van wie is de quote: “I don’t want to belong to any club that will accept me as a member”? Op 16 februari volgt de loting en bekendmaking.