Zijn verenigingsdirecteurs experten?

Korte bedenking naar aanleiding van de blogpost van Elke Wambacq over het Digital Minds initiatief van Minister De Croo.

Zie: http://elkewambacq.org/2015/02/11/waarom-digital-minds-geen-elite-mag-zijn/

Elke, ik vrees dat je redenering over experten niet helemaal klopt. Heel wat van de deelnemers van Digital Minds zijn directeurs of vertegenwoordigers van ledenorganisaties uit de digitale sector (Beltug, ISPA, FeWeb, Be-commerce…). Een expert  is iemand die ten persoonlijken titel expertise, als combinatie van kennis en ervaring, in een bepaald domein verworven heeft.  Verenigingsdirecteurs zijn de spreekbuis van een ledenachterban. Elke organisatie zal op haar beurt intern een oefening gedaan hebben over welke belangen ze vertegenwoordigd wil zien. Dat gebeurt soms via formele structuren van overleg in werkgroepen of commissies, maar evenzeer via een brede, interactieve en bottom-up approach binnen die ledenorganisaties. Maar ook, zoals in dit geval, over de organisatiegrenzen heen.

Als die directeurs al experten genoemd moeten worden is het omwille van hun expertise om dat soort intern overleg te organiseren en tot breed gedragen resultaten te komen. Dit houdt meer in dan collaboratief ideeën te verzamelen: het vergt verantwoordelijkheid om niet alleen te filteren maar ook om te cureren en afgewogen beslissingen te nemen om bepaalde zaken te prioritiseren of te laten vallen. Dit is vooral noodzakelijk om vanuit een ‘consensusdriven’ aanpak de belangen van alle leden op de best mogelijke manier te verdedigen tegenover een heel breed en divers spectrum aan  stakeholders (zusterorganisaties, overheid, beleidsmakers, enz.).  Daarbij spelen overigens ook allerlei externe factoren in mee: een organisatie leeft niet op een eiland en investeert permanent in het opvolgen van trends en ontwikkelingen.

Het is dus wat kort door de bocht om een lovenswaardig initiatief als Digital Minds als een oubollig clubje van ego’s af te schilderen. Voor organisaties als FeWeb is dit een succesvol resultaat van een campagne die nog vóór de verkiezingen van 2014 begonnen is met als doel de digitale agenda hoog op de politieke agenda te plaatsen. Waar voorheen geen enkele minister bevoegd was voor deze materie, zijn er inmiddels drie, nl. in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Wallonië en op federaal niveau. De eerste contacten leerden in elk geval dat er wederzijds respect is voor de sérieux waarop de digitale uitdagingen voor onze samenleving door de verschillende actoren worden aangepakt.

Dit neemt niet weg dat elk extra initiatief meer dan welkom is. De FeWeb-‘expert’ is zeker bereid om alle mogelijke input mee te nemen… (patrick@feweb.be)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: