Over sectororganisaties, hun lobby en nieuwe trends

Als De Morgen titelt “Ofwel beseffen politici niet dat lobbyisten dagelijks hun terrein inpalmen, ofwel vinden ze het niet erg”, dan is dat wellicht goed nieuws voor de lobbyisten. Sectororganisaties en beroepsverenigingen zullen zich misschien minder geflatteerd voelen waar de journalist het over ‘dat verdachte en vervelende middenveld’ heeft. Hoog tijd dus om enkele feiten en trends over de Belgische lobby aan een expert Lobby en PA voor te leggen.

Op 27 maart komt Marcel Halma,  manager Public Affairs bij Akzonobel en ex-voorzitter van de Nederlandse vereniging van Public Affaires, helemaal uit Den Haag om een masterclass te geven aan  Belgische directeurs van sectororganisaties. We willen hem alvast wat opwarmen door hem volgende ‘Belgische’ feiten voor te leggen.

1. Lobby is wellicht geen vies woord meer in Belgische verenigingskringen, maar toch wordt het spaarzaam gebruikt in de communicatie door Belgische beroepsverenigingen en sectororganisaties. Een klein onderzoek op 50 websites leert dat het woord lobby slechts in 50%  van de gevallen voorkomt in teksten op de website.  Enkele vermelden het structureel bij de aanpak van de organisatie, sommigen gebruiken het systematisch in hun externe communicatie (bv. als rubriek in de nieuwsbrief), maar bij het overgrote deel lijkt het eerder onzichtbaar in teksten geslopen. (2)

Vraag voor Marcel Halma: Moeten organisaties werk maken van een explicietere aanpak van de lobby?
2. Hoeveel geld lobby mag kosten is moeilijk te beantwoorden. Een blik in het Europees transparantieregister leert in elk geval dat veel organisaties er toch een serieus bedrag voor over hebben. De top 5 (weliswaar Europese organisaties) spendeert samen ongeveer 35 miljoen euro aan lobby. In hetzelfde register vinden we ook Belgische organisaties met op nummer 1 het VBO, gevolgd door Agoria, Pharma.be, Unizo en Assuralia. Samen goed voor een 1,25 miljoen euro. Gewoon ter illustratie in de VS declareert de US Chamber of Commerce in 2014 maar liefst 124 miljoen dollar uitgegeven te hebben aan lobby. (3)

Vraag voor Marcel Halma: is dit goed besteed geld?

3. Een trend die de Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (4) vaststelt is dat klassieke lobby meer en meer verschuift naar communicatie en pr. Het is op de eerste plaats een manier om de strengere regels inzake transparantie en ethiek die lobbyisten ondervinden voor een stuk te omzeilen, maar er zit meer achter. “They certainly want to influence the general public because the general public will then influence the politicians, the lawmakers or the regulators in that particular industry.”  Een heel andere aanpak dan one-on-one lobby dus.  “ In the world we live in now if you have an issue that is visual and has a compelling narrative, it is better to spend more resources on trying to educate the public than relying on traditional lobbying.”

Vraag voor Marcel Halma: is er nog toekomst voor de klassieke lobby?

Wenst u er ook bij te zijn op 27 maart 2015, schrijf vlug in, er zijn maar enkele plaatsen meer beschikbaar. Hier vindt u alle informatie.

Bronnen:

(1) Artikel http://www.demorgen.be/opinie/ofwel-beseffen-politici-niet-dat-lobbyiste…(link is external)

(2) Een  analyse van 50 websites van Belgische sectororganisaties en beroepsverenigingen uitgevoerd door BSAE (desktopresearch 12/03/2015)

(3) EU: http://lobbyfacts.eu/  (link is external) – VS: https://www.opensecrets.org/(link is external) (beide geraadpleegd op 13/03/2015)

(4) Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (10/3/2015)

Advertisement

One response to “Over sectororganisaties, hun lobby en nieuwe trends

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: