Ledenbinding: iedereen gelijk slimmer maken of elk lid afzonderlijk en vooral anders slimmer maken?

Ter voorbereiding van een nieuwe workshop* over ledenbinding voor de BSAE Academy voor de verenigingsprofessional moet ik terug nog even dieper op deze vraag ingaan. Ik geraak er meer en meer van overtuigd dat de manier waarop een organisatie hiermee omgaat bepalend zal zijn om ook in de toekomst relevant te blijven.

Vooral omdat het niet enkel draait om de manier waarop naar de leden toe gewerkt wordt, nl. bieden we brede, generieke voordelen of gaan we meer de gepersonaliseerde service-cultuur verkennen.

Ook de houding ten opzichte van externe actoren – lees de belangenbehartiging – hangt hiermee samen. Kan je een effectieve lobby-aanpak vormgeven binnen een organisatie die als strategie en collectieve ambitie heeft de leden te helpen om verschillend te zijn?

_______________

*Deze sessie vindt plaats op 28 januari in Brussel. Meer info op http://www.bsae.be/event/16

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: