Author Archives: alexandersaron1

#TFOA 79: Oldschool tactics can still do the job

Klassieke communicatie-instrumenten hebben nog steeds hun kwaliteiten.  Print kan een comeback maken onder vorm van direct mailings. Zeker wanneer de” content “ gepersonaliseerd wordt.  Digital print biedt de mogelijkheid om gepersonaliseerd drukwerk te realiseren op een kleine oplage voor een prijs die goed binnen de perken blijft. Verenigingen zijn sociale organisaties. Potentiële en effectieve leden het gevoel geven dat ze persoonlijk aangesproken worden is zelfs een noodzaak binnen Association Management.  Iets wat een moeilijke kwestie kan zijn bij het gebruik van Social Media en in het bijzonder wanneer de vereniging niet-leden of beursbezoekers probeert aan te spreken.

Niemand zal weerleggen dat het internet met zijn vele mogelijkheden de meeste verenigingen veel quick wins heeft opgeleverd. Niet in het minst door de lage kostprijs van deze media. In deze crisistijden is dat mooi meegenomen niet?  Sluit als een bus , Social Media zijn een verrijking voor  marketing voor vereniging en , maar we moeten er  opletten dat we onszelf in de toekomst niet tegenkomen. Blind vertouwen in de toekomst kan gevaarlijk zijn.  Er zijn kansen om concurrenten , die enkel op het paard van de Social Media wedden, af te troeven.

Het speelt in ons eigen voordeel om de nieuwe media van tijd tot eens links te laten liggen.  Een telefoongesprek of een persoonlijke brief kunnen nog steeds op heel wat sympathie rekenen bij iedereen die betrokken is bij een vereniging. Persoonlijk contact blijft immers waardevol binnen een sector dat net is opgebouwd rond sociale principes.

De kracht van de klassieke- instrumenten zit net daar waar Social Media te kort komen. De aanwezigheid van de vereniging op de Social Media toont aan dat de leefwereld van haar leden haar niet vreemd is. In dialoog treden met de leden toont aan dat hun mening apprecieert en dat ze berokken worden bij de werking van de vereniging. Het persoonlijk aanspreken van de leden is de overtreffende trap. Dit superlatief  toont aan waarover het werkelijk gaat: elk lid heeft zijn waarde en inbreng in de vereniging. Beide partners kunnen niet zonder elkaar. Samen staan ze dan ook sterk. Net zoals beide tactieken. Beiden samen inzetten ( door ze in feite af te wisselen) zorgt voor een optimaal resultaat. Bied je leden een stem.

“What I’m suggesting is to skip the new media approach every once in a while and instead send a custom-printed, personalized note to members.  Or, pick up the phone and call a handful of past attendee loyalists who may be on the fence about attending an event this year because they haven’t heard an actual human voice in a while.”

Naar: Smartblogs Insights: Back to the Future

[Alexander Saron]


#TFOA 78: 7 challenges a association’s leader has to overcome

In een recente post tikte een gast-blogger op Acronym zijn ervaringen met het “leiderschapsvak” bijeen. Markant: hij baseert zijn visie niet op stromingen maar op zijn eigen ervaringen op de werkvloer.   Zijn collega’s en belevenissen op het werk  vormen de  basis voor zijn stellingen.

7 “uitdagingen” waarmee leiders moeten kunnen omgaan:

1. Moeilijke knopen leren doorhakken

Wanneer je beslist een maatregel te nemen op korte termijn, omdat die absoluut noodzakelijk is, dan kan die op lange termijn een averechts effect hebben.

2. Hoe hoger je stijgt in de hiërarchie, hoe groter de onzekerheid wordt.

3. Welke strategie moet je kiezen? Wat zal de toekomst brengen?

Het gaat om vragen waarop niemand een antwoord kan formuleren. Een goed leider moet leren omgaan met ( gedeeltelijke) onzekerheid.

4. Het is moeilijk bescheiden te blijven…

Maar toch is het een noodzaak. Leiders zijn ook maar mensen.

5. Houd je staff gemotiveerd

6. Je eigen manier is niet noodzakelijk de beste manier

Het is niet omdat iemand iets op een andere manier doet dat het fout is. Ook leider kunnen bijleren.

7. Leiderschap vergt inzet en duidelijke visie vanwaar je naartoe wilt.

Full

[Alexander Saron]


#TFOA 76: The result of social media on an association’s marketing efforts

Marketing is niet meer wat het geweest is.  Dat is onderhand wel duidelijk. Social Media hebben op korte tijd heel veel veranderd. Hun razendsnelle opkomst resulteert vandaag de dag in een hertekende publieke omgeving. Het mediagebruik en de belevingswereld zijn ingrijpend veranderd. Ook non-profit organisaties zoals verenigingen moeten daar rekening mee houden. Voor de een was de (r)evolutie een verademing, voor anderen een donderslag bij heldere hemel. Waar winnaars zijn , zijn er nu eenmaal verliezers ook.

We kunnen enkele ingrijpende veranderingen vaststellen:

1. Social Media laat ons nadenken over onze vroegere marketinginspanningen

Communiceren via Social  Media ( en bij uitbreiding via het internet) brengt 1 immens voordeel dat (enkel) geen enkel ander communicatie-instrument ook heeft: de mogelijkheid tot onmiddellijke feedback.

2. We hebben onze marketing heroverd.

Of toch gedeeltelijk.  Communicatie en marketing lopen constant in elkaar over. De veranderende technologie en nieuwe communicatiekanalen hebben ervoor gezorgd dat verenigingen zelf grotendeels terug kunnen instaan voor hun externe communicatie. Corporate Communications hebben een nieuwe invulling gekregen. Het gaat niet langer om het versturen van strakke persberichten en folders en het onderhouden van een statische website. De tijd van de opgeblonken boodschappen lijkt definitief voorbij. Communicatie  is geëvolueerd  naar constante interactie met je online netwerk  via blogs, tweets, fora… Je hoeft geen graficus of advocaat meer te zijn om aan de  discussie te kunnen deelnemen.

3. Macht brengt risico’s met zich mee.

Macht betekent  automatisch dat je de situatie controleert maar evenzeer dat je  met een aantal verantwoordelijkheden wordt opgezadeld. Ga nooit onbezonnen te werk. Het een goed idee om je medewerkers te briefen over wat kan en wat niet.

4. Marketing is uitgedijd naar alle activiteiten van de vereniging.

Want elke actie die je onderneemt kan imago bepalend zijn.  Elke aspect van je werking kan een positieve of negatieve connotatie opwekken bij je mogelijke leden of publieksgroepen.  Hen het gevoel geven dat je luistert naar noden en wensen is zo mogelijk nog het machtigste direct marketing marketinginstrument dat een vereniging in handen heeft.

[Alexander Saron]


#TFOA 75: (Social Media) Press Releases

Het moet gezegd dat het klassieke persbericht de laatste jaren aan kracht inboet. De inbox van de doorsnee journalist puilt elke dag uit met talloze persberichten van allerlei afzender s. Er zijn enkele trucjes om je van de massa te onderscheiden. Je bericht moet al een heel grote nieuwswaarde hebben om nog in het oog te springen. De timing van verzending en een goede verstandhouding zijn cruciaal. De juiste toon en schrijfstijl zijn in feite van een even groot belang. Vermijd verkooppraatjes en zorg ervoor dat de titel samen met de eerste alinea een samenvatting vormen van de boodschap die je wilt meegeven.

De opkomst van de Social Media enkele jaren geleden schiep een nieuwe mogelijkheid om op eenvoudige manier de kansen op redactionele aandacht te vergroten. The “social media press release” is de elektronische broer van de perskit. Het postpakket met folders en brochures wordt  vervangen door  een digitaal platform met  video’s, blogs  en digitale afbeeldingen. Het combineert deze elementen tot een ideale mix die van efficiënte informatie verspreiding op het web mogelijk maakt. Reken hier nog even het voordeel van mircrobloggingsites bij die zeer snel aanpassingen en updates mogelijk maken en het concept is volledig waterdicht.

Tijd om dieper in te gaan op de essentiële principes voor een goede Social Media Press Release. Heel wat auteurs verwijzen graag naar de belangrijkste “ stelregels” die gelden voor onderhouden van en blog. Het “medium” valt of staat met de juiste tone-of-voice.  Kies voor een vlotte tekst zonder al teveel moeilijke woorden en zonder opsommingen. In deze context probeer je namelijk 3 verschillende doelgroepen aan te spreken: de media, de zogenaamde online opinion leaders en het grote publiek. In het bijzonder de laatste 2 zijn belangrijk om de impact op de pers te vergroten. De kans dat je bericht opgenomen wordt in de media neemt toe naarmate er meer mensen je bericht doorlinken, verder posten en retweeten. Vergeet ook de links met bijlage, afbeeldingen en andere multimedia zoals Slideshare niet. Ze maken je berichten aantrekkelijker in de information overload   die het wereldwijde web ons biedt. Het staat ook buiten kijf dat  de verstuurde berichten relevant moeten zijn om een duurzame te kunnen opbouwen.

Interessante lectuur:

http://www.socialfish.org/2010/05/the-art-of-creating-a-social-media-press-release.html

http://www.copyblogger.com/social-media-press-release/

http://www.marketingfacts.nl/berichten/na_de_social_media_release_ook_een_social_media_press_kit/

[Alexander Saron]


#TFOA 74: Communication – Never underestimate it.

Quoting for future reference Frank Fortin:

“Communications is the vital skill that moves all relationships. Association management is a person-focused profession, and all associations need a staff with a variety of competencies within the field of communications.”

[Alexander Saron]


#TFOA 73: Should we go mobile (yet)?

Het al dan niet aanwezig zijn op mobiel internet is een discussie die u waarschijnlijk niet ontgaan is. Het aantal applicaties en nieuwe types Smartphones blijft exponentieel groeien. Hier komt nog eens bij dat de technologie een steeds groter publiek bereikt door de gedaalde kostprijs van zowel de toestellen als de verbindingen.  We hebben op zijn zachtst gezegd dus redenen genoeg om aan te nemen dat ook verenigingen in de toekomst met het mobiele web zullen geconfronteerd worden. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Het moet wel gezegd, dat ons land een gigantische achterstand heeft opgelopen tegenover de Angelsaksische wereld. We kunnen natuurlijk iets leren uit hun voorsprong.  We kunnen de beginnersfouten omzeilen. Jeff De Cagna heeft vastgesteld dat verenigingen voor een grote uitdaging staan. Ze moeten opnieuw de denkoefeningen maken over de manier waarop ze zullen omgaan met hun leden, hen diensten zullen leveren en dus een meerwaarde zullen bieden.

De uitdaging ligt in het ombuigen van de ogenschijnlijke bedreiging naar het benutten van een kans. De eerst belangrijke les: de context bepaalt altijd de inhoud. Het mobiel internet groeit uit tot een plaats waar de gebruiker snel en zeer specifieke informatie wil vinden. Wat kan dat nu betekenen voor verenigingen?  ASEA somt enkele mogelijkheden op :  van crowdsourcing bij lobbywerk  via twitter  over het volgen van nieuwsfeeds op je smartphone tot het informeren van je leden over last-minute wijzigingen via sms.

When will be right time to go mobile?-remains unanswered!

Wanneer je leden daar klaar voor zijn.  De meest gebruikte webtoepassingen zoals bv. Twitter, Blogger is trouwens al gratis beschikbaar in mobiele versie. Het ontwikkelen van een mobiele website is leuk maar duur. Het zou zonde zijn om hierin te investeren wanneer je leden er niet voor te vinden zijn.

[Alexander Saron]


#TFOA 71: Less is more: back to the basics.

Jeff Cufaude hekelt het feit dat er de laatste tijd enorm veel nieuwe termen over bestuur opduiken in de internetwereld. Hij stelt dat een aanzienlijk deel van deze nieuwe termen geen meerwaarde betekenen voor de bestuurders van organisaties. Ze zijn vaak te vaag en holistisch of proberen de betekenis van bestaande begrippen te vervangen. Hij stelt dat we terug naar de eenvoudige kernwaarden moeten gaan. Woorden kunnen enorm krachtig zijn, maar de verdeeldheid van tegenwoordig verzwakt ze. Om op een optimale manier te communiceren en besturen moet je zelf goed weten waar je mee bezig bent. Ik geef toe, zelfs voor een Gen-Y’er  is het soms moeilijk om het bos te zien tussen de bomen.

“What if we declared a terminology truce?  Can we quit trading terms and acknowledge that any successful organization needs at least the following?

  • A meaningful reason for existing (purpose or mission)
  • A clear sense of organizational identity (brand or core values)
  • A challenging future result worth creating (BHAG or vision)
  • Programs and services of increasing value to stakeholders (innovation)
  • Steps for achieving the desired results (strategy or plan)
  • A framework for leveraging resources in pursuit of the results (operational plan) “

Het probleem is breder dan dit. We mogen ons doel niet voorbij schieten door ons teveel te concentreren op de uitbreiding van ons vakjargon. De terminologie van de strategieën en middelen waarmee de organisatie willen laten groeien, eist teveel van onze aandacht op. Nieuwe trends en mogelijkheden veranderen de basisprincipes van een organisatie niet. Iedere organisatie moet een reden hebben waarom ze bestaat en moet een visie hebben op de toekomst. Het is niet omdat er een nieuwe methode bestaat dat de manna plots uit de hemel zal komen vallen. De focus moet liggen op de resultaten die je wil bereiken en niet op het ingewikkeld formuleren van hetgeen waarmee je bezig bent. Het gebruik van een nieuw instrument is een middel en geen doel op zich. Cufaude zegt dat benaming er niets toe doet, wel het effect dat je ermee bereikt.

“So let’s spend less time talking about terms and more time making meaningful choices that move our organizations forward.”

[Alexander Saron]


#TFOA 68: The key motivators for joining an association

In this post I’m referring to a very interesting article by The ARC on the primary reasons why people become members of associations.

The top  4 reasons:

  1. Networking and Social Interaction
  2. Recognition and credibility
  3. Associations keep their members up-to-date in the rapidly changing world
  4. The Education and Professional Development provided by an association.

 

Full article

[Alexander Saron]


#TFOA 67: The 2010 Non Profit Social Media Benchmark study

De titel van deze blogpost is eveneens de titel van een interessant en goed onderbouwd onderzoek van M+R Strategic  Services over de groei en het gebruik van Social Media binnen de non-profit sector. Ik heb onderzoeksrapport met grote interesse doorgenomen. Het bleek in menig opzicht een interessant rapport te zijn. Bovenal  apprecieer ik het dat de onderzoekers met exact cijfermateriaal voor de dag komen. De onderzoeksresultaten kunnen een hulp zijn voor verenigingen die Twitter en Facebook op een verstandige manier willen inzetten.   Het onderstaande citaat met betrekking tot Facebook-fanpagina’s trok mijn aandacht:

“Make sure your content is engaging – That’s the first thing to look at if your fans aren’t responding at the same rates as other groups.(…)”

Dezelfde regel geldt voor het gebruik van Twitter. Het uitbouwen van een netwerk op Twitter is gebaseerd op de relevantie van de Tweets.

“… a primary driver of follower growth is the ability for followers to share or retweet , (…)  In our example we found a trend relating tweets to follower growth: more tweets lead to more retweets, which lead in turn to more follower growth. The more new followers you’ll gain.”

De voorwaarde hier voor is de volgende:

“Of course this assumes your tweets are worth reading! The organizations in this example have built solid followings, presumably because their content is engaging.”

Het rapport handelt overwegend over onderzoeksresultaten, maar besteed toch ook ruime aandacht aan de ( gratis) instrumenten die organisaties kunnen inzetten om de activiteiten op hun Twitter en Facebook-accounts in kaart te brengen. Als uitsmijter heb ik de volgende vraag met antwoord gekozen.

“How many posts are too many? The answer to this question will depend on your organization. As with email, fans will probably be forgiving of heavier posting during critical moments – such as when a key piece of legislation is on the move, or when there’s a mission-related emergency. Run a Pages report on a monthly basis, and look at the trends after periods of heavy posting to see the impact on your fan growth and churn rates.”

Lees het volledige rapport hier.

[Alexander Saron]


#TFOA 64: Crowdsourcing

Crowdsourcing  is niet meer uit de internetwereld weg te branden. Het is niet eenvoudig om het verschijnsel in een notendop weer te geven. Je kunt het nog het best interpreteren als een vorm marktonderzoek die meestal via het web plaatsvindt. Het internet heeft nog maareens een drempelverlagend karakter.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van online crowdsourcing om feedback te krijgen op hun gevoerde beleid, het effect van beslissingen te voorspellen of om oplossingen te zoeken voor problemen. Ian Ayres vindt dat ook verengingen op de kar van dit soort analyse moeten springen. Ze worden immers onophoudelijk geconfronteerd met  de wensen van steeds mondiger wordende leden. Het is bijvoorbeeld zeker eens interessant om de marketing(ledenwerving), de appreciatie van de leden tegenover de website en de duurzaamheid van het lidmaatschap statistisch in kaart te brengen. Signalen opvangen van wat er leeft vormt de basis voor een optimaal benutten van kansen. Het biedt daarenboven de kans om te anticiperen en de beleids- en  communicatieplanning bij te sturen nog voor de implementatie ervan.

Ayres , die crowdsourcing toepaste bij de keuze van de titel van zijn boek “ Super crunchers”  wil een statement maken. Op Acronym trof ik een veelzeggend citaat aan:

“My key takeaway from Ayres’ presentation is that associations should trust numbers more (and get their boards to trust them, as well). We often overreact to complaints from members or feedback from evaluations. Broader statistical analysis of how members behave, rather than what a few of them tell you, can let you know whether the ones who are speaking up are representative of the full membership or merely outliers.”

[Alexander Saron]